-
Enerverende tweede informatieavond door Xperanza voor omwonenden Groningerweg 23 in Peize
9.Jul.2024

Enerverende tweede informatieavond door Xperanza voor omwonenden Groningerweg 23 in Peize

 

Zorgorganisatie Xperanze wil graag een vestiging openen aan de Groningerweg 23 in Peize. Om omwonenden te informeren en ook te betrekken bij het proces, heeft Xperanza op 6 juni een eerste informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond bleken er veel vragen en zorgen te leven bij de buurtbewoners. Voor de voorbereidde presentatie was nauwelijks tijd. Vele vragen werden ter plekke beantwoord en later werden de antwoorden ook nog uitgebreider in een gespreksverslag opgenomen.

 

Op maandag 8 juli was er een tweede bijeenkomst. Het doel was om het eerdere verslag te bespreken, om de zaken rondom de vergunningsaanvraag en de bevindingen van de gemeente uit te leggen en om opnieuw vragen te beantwoorden. Er kwamen 30 belangstellenden af op deze avond. Het werd voor aanvang van het officiële gedeelte al duidelijk dat er veel onrust leefde bij de omwonenden.

 

Xperanze
Eveline van Eije, eigenaresse van Xperanza en tevens GZ-psycholoog vertelde samen met zorgmanager Jolanda Kiesbring over hoe de plannen er uit zien voor de woongroep voor jeugdigen in Peize. Het gaat om jongeren met vaak een traumatische achtergrond die eerst gemiddeld 8 maanden in Spanje zijn behandeld waarna ze bij gebleken geschiktheid in Nederland verdere stappen mogen zetten in hun proces. Dit heeft tot doel om ze uiteindelijk terug te laten keren naar huis of ze voor te bereiden op een zelfstandig leven.

 

Devlin Hartman gaf als planoloog meer uitleg over de vergunningen. De gemeente heeft een positief besluit afgegeven; dit heeft het College schriftelijk bevestigd. Er ligt een voorstel om een tijdelijke vergunning van 10 jaar aan te vragen. De gemeente geeft aan dat dit de beste oplossing is voor alle partijen. Nadat de betrokkenen het tweede verslag hebben ontvangen, krijgt eenieder nog de gelegenheid om hierop te reageren. Daarna is Xperanza voornemens om de aanvraag in te dienen.

 

Eveline hoopt op een open lijntje tussen omwonenden en haar als eigenaar.

 

Omwonenden
Bij de omwonenden kwamen er vele vragen, kritiek en zorgen naar boven. Zo werd genoemd dat ze zich zorgen maakten over de luchtigheid waarmee het verhaal gedaan werd, dat het pand ongeschikt zou zijn voor 12 bewoners, dat de problematiek van de jongeren te zwaar was en dat er te weinig begeleiding in nood zou zijn. Een woordvoerder is namens 25 anderen op het bedrijventerrein in Peize handtekeningen aan het verzamelen om deze later te kunnen overhandigen aan Xperanza. Het verzoek is om de aanvraag in te trekken. De grootste angst hierbij is de overlast die de jongeren zouden kunnen veroorzaken.

Ook waren er tegengeluiden te horen. Er waren mensen die aangaven dat ze wel kansen en mogelijkheden zagen voor samenwerking. En er waren Peizenaren die het belangrijk vonden dat deze jongeren een goede plek verdienden.

 

Gemeente
Van de gemeente was er op de betreffende avond niemand aanwezig. Desgevraagd heeft de gemeente laten weten dat zij – nog steeds – positief staan tegenover een aanvraag van een tijdelijke vergunning.

Credits Caren Appelman

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.