-
Open brief betreffende overeenkomst sociale volkshuisvesting.
8.Jul.2024

Open brief betreffende overeenkomst sociale volkshuisvesting.

 

 

Geacht college en raad,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

 

In 1997 vond in de toenmalige gemeente Norg de verkoop plaats van het gemeentelijk woningbezit aan Woningstichting Ooststellingerwerf, (inmiddels opgegaan in Woningcorporatie Actium), voor de totale koopprijs van f 17.250.000,00.

 

Op aandringen van de Huurdersorganisatie is hierbij overeengekomen de hierdoor ontvangen gelden onder te brengen in het te vormen sociaal volkshuisvestingsfonds ‘Gemeente Norg-WSO’.

 

Met aftrek van de te maken kosten bij de verkoop zou zo’n f 10.000.000,00 in dit fonds belanden.

 

Partijen stelden zich op het standpunt, dat een link gelegd moet worden tussen dat fonds en de sociale volkshuisvesting in het werkgebied van de toenmalige gemeente Norg, onder meer op grond van de overweging dat gelden, die zijn opgebracht door en in het belang van huurders van woningen, uitsluitend ten goede behoren te komen aan de volkshuisvesting binnen dat werkgebied.

 

Ook de eventuele wettelijke opvolgers zijn volgens de verkoopovereenkomst hier toe verplicht. Dit is na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1998 dus de gemeente Noordenveld.

 

In de achter ons liggende periode is het betreffende fonds nimmer aangesproken.

 

 

In mijn vroegere positie als voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging WOON, heb ik daar meermalen vragen over gesteld. Mochten er inmiddels uitgaven uit dit fonds hebben plaatsgevonden, vraag ik u om inzage van bedrag en bestemming.

 

In de huidige tijd met grote woning schaarste en behoefte aan verduurzaming van woningen, stel ik u voor een gedegen plan te ontwikkelen en deze gelden conform hun bestemming nu daartoe in te zetten.

 

Graag blijf ik geïnformeerd over uw verdere stappen in deze.

Met vriendelijke groet,

Jelly van den Bosch

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.