Peize - Gemeente Noordenveld wil onder voorwaarden in principe medewerking verlenen aan een vestiging van zorgorganisatie Xperanza op het adres Groningerweg 23 te Peize. Xperanza levert behandeling op maat aan jongeren met verschillende problematiek; gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek en bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, regelmatig is er sprake van een combinatie van deze diagnoses. Xperanza is een kleinschalige organisatie, waardoor het mogelijk is de verschillende jongeren een individueel behandeltraject aan te bieden.


Xperanza organiseert op 8 juli een tweede informatiebijeenkomst voor de omwonenden van de Groningerweg 23. Doel van deze avond is om het gespreksverslag van de eerste informatiebijeenkomst, de bevindingen van de gemeente en de stand van zaken van de vergunning te bespreken.


De tweede informatieavond wordt gehouden met de omwonenden op maandag 8 juli bij Restaurant Boon in Peize.


De volgende onderwerpen staan op de agenda:


Doornemen verslag 1e informatieavond (6 juni) en reacties omwonenden
Bevindingen Gemeente
Voortgang vergunningsaanvraag