Invoering nieuwe dienstregeling op 6 juli 2025
In heel Europa wijzigt de dienstregeling voor het openbaar vervoer medio december. In Groningen vinden echter van 17 mei tot en met 6 juli omvangrijke werkzaamheden plaats aan het spoor, waarna de treinen van Arriva volgens een nieuwe dienstregeling gaan rijden. Om bussen zo goed mogelijk aan te aansluiten op de trein, wijzigt de busdienstregeling ook per zondag 6 juli 2025.


 


Wens: 2 miljoen voor uitbreiding dienstregeling
Om de huidige groei in gebruik te faciliteren en doorgroei mogelijk te maken, is het voornemen per dienstregeling 2025 € 2 miljoen extra in busritten te investeren. Vanuit deze 2 miljoen willen we bijvoorbeeld Q-link blauw Roden / Leek – Groningen vaker laten rijden in de spits op werkdagen.  Het definitieve besluit of dit financieel mogelijk is, neemt het dagelijks bestuur eind september.


 


Basis: inspelen op groeiende vraag naar busvervoer
Het gebruik van het busvervoer neemt weer toe. Hoewel de grootste toename zichtbaar is in het weekend, zien we op werkdagen het gebruik ook toenemen. In de nieuwe dienstregeling spelen we hierop in. Voorbeelden zijn het op zaterdag vaker rijden van Q-link lijn 1 Reitdiep – Zernike – Selwerd – Centrum – Hoofdstation


 


Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling busvervoer Groningen Drenthe 2025 bekendgemaakt
Op 14 mei heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau de ontwerphoofdlijnen dienstregeling 2025 goedgekeurd. De ontwerp hoofdlijnen zijn hier te downloaden. Iedereen kan tot en met dinsdag 27 augustus reageren op de ontwerp hoofdlijnen. Eind september bespreekt het dagelijks bestuur de definitieve hoofdlijnen.


 


Iedereen kan tot en met dinsdag 27 augustus 2024 reageren op de ontwerp hoofdlijnen. Dit kan per mail via info@ovbureau.nl  en per post via postbus 189, 9400 AD Assen. Daarnaast wordt aan de Consumentenplatforms Groningen en Drenthe om een advies gevraagd en vindt overleg plaats met gemeenten.