FINANCIËLE SITUATIE NOORDENVELD VRAAGT OM SCHERPE KEUZES


 


Het gemeentebestuur moet moeilijke keuzes maken om de begroting vanaf 2025 sluitend te krijgen. De bezuinigingen van de Rijksoverheid hebben gevolgen voor de begroting van de gemeente Noordenveld. Vanaf 2025 ontvangt de gemeente ruim een miljoen euro minder vanuit Den Haag. In 2026 bedraagt de korting van het Rijk bijna 4 miljoen euro voor onze gemeente.


 


Rijksbezuinigingen


Alex Wekema (Wethouder Financiën) is met het sombere nieuws naar buiten gekomen in de Perspectiefnota. In deze nota staat beschreven hoe de gemeente wil omgaan met de verslechterde financiële situatie. De wethouder meldt tot zijn spijt: “Het in stand houden van het hoge voorzieningenniveau in Noordenveld vraagt meer geld dan dat er beschikbaar is. De rijksbezuinigingen raken ook onze gemeente ongekend hard. Het vertragen, uitstellen en schrappen van plannen kan niet worden voorkomen’’.


 


Perspectiefnota


Het college van Noordenveld heeft de Perspectiefnota aangeboden aan de gemeenteraad. Op 8 en 15 juli bespreekt de gemeenteraad aan de hand van de Perspectiefnota op hoofdlijnen welke keuzes moeten worden gemaakt. De kaders die de gemeenteraad dan meegeeft, zijn bepalend voor het opstellen van de gemeentebegroting vanaf 2025.


 


In november, bij de behandeling van de begroting door de gemeenteraad, wordt definitief vastgesteld welke projecten, voorzieningen en tarieven worden geraakt door de bezuinigingen.