Iedere dag verplaatsen we ons door de gemeente: lopend, fietsend, met de auto of de bus. Onze wegen en fietspaden zijn van groot belang voor hoe prettig het is om hier te wonen, te werken en te recreëren. Daarom werken we aan een nieuw verkeers- en vervoersplan: de Mobiliteitsvisie. Dit plan, dat we rond de zomer van 2025 willen afronden, brengt de huidige verkeerssituatie in kaart en kijkt naar de toekomst. Wij hebben daarom uw mening en ideeën nodig. Vul de vragenlijst in en zet verbeterpunten op de kaart.


 


Meer informatie


Wat de mobiliteitsvisie is én wat er in staat leest u op de pagina Mobiliteitsvisie | Gemeente Noordenveld 


Vragenlijst


De vragenlijst bevat 11 vragen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. U kunt de vragenlijst tot en met zondag 7 juli 2024 invullen. De resultaten vindt u in september op de website. Bekijk de vragenlijst(link is extern).