-
Uniek in Noordenveld: Inwoners kunnen stemmen op 3-tal woningbouwplannen Hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat
11.Jun.2024
 
 Uniek in Noordenveld: Inwoners kunnen stemmen op  3-tal woningbouwplannen Hoek Kanaalstraat-Wilhelminastraat
 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?
Eind 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, zodat op deze locatie woningbouw mogelijk is. De plannen zijn op dit moment in de aanbestedingsfase. Er waren 15 projectontwikkelaars geïnteresseerd om voor deze locatie woningbouwplannen te maken. Na loting bij de notaris bleven er 5 partijen over. Deze 5 partijen zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om plannen te ontwikkelen voor de locatie. Een beoordelingscommissie heeft vervolgens de beste 3 plannen uitgekozen. De criteria hiervoor waren; ‘stedenbouw’, ‘architectuur’, ‘duurzaamheid’ en ‘betaalbaarheid van de woningen’.
 
 
Alle inwoners van de gemeente mogen stemmen op het beste plan
Het bijzondere is dat inwoners van de gemeente Noordenveld nu aan zet zijn. Alle inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen hun stem één keer uitbrengen op één van de drie plannen voor het gebied. Stemmen kan van vrijdag 14 tot en met vrijdag 28 juni 2024. Er komen bouwborden op de locatie. Tijdens de stemperiode zijn de plannen in te zien via de gemeentelijke website:
www.noordenveld.nl/hoek-kw , sociale media en in de regionale kranten. Via een QR-code en DigiD kunt u online stemmen. Ook is stemmen in het gemeentehuis mogelijk. Legitimatiebewijs tonen is dan verplicht. Het plan met de meeste stemmen zal daadwerkelijk gerealiseerd worden.
 
 
Wanneer worden de woningen gebouwd?
In juli wordt bekend welk plan de meeste stemmen heeft gekregen en dus gebouwd gaat worden. De
ontwikkelaar heeft dan tijd nodig om de plannen verder uit te werken en af te stemmen met bijvoorbeeld
de nutspartijen en daarna materialen te bestellen. Op zijn vroegst zal de locatie in de tweede helft van
2025 bouwrijp gemaakt worden. Dit betekent dat de riolering en dergelijke geplaatst wordt. Begin 2026
kan er dan gestart worden met de bouw van de woningen. Oplevering van de woningen is mogelijk
eind 2026.
foto
foto
foto
foto
Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.