Noordenveld verstrekt subsidie van 45.000 euro aan Stichting Leergeld


 


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld heeft een subsidie van 45.000 euro toegekend aan Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld. Het afgelopen jaar is het aantal kinderen dat in Noordenveld gebruik heeft gemaakt van de hulp van Stichting Leergeld gestegen ten opzichte van 2022. Ook voor dit jaar verwacht de stichting een stijging.


 


Stichting Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, zodat zij deel kunnen nemen aan school- en buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn belangrijk voor het ontwikkelen van kennis en sociale vaardigheden. Mede door de inzet van Stichting Leergeld kan sociale uitsluiting voor deze kinderen voorkomen worden en kan een goede basis gelegd worden voor hun toekomst.


 


In 2022 hebben 210 kinderen gebruik gemaakt van Stichting Leergeld. In 2023 is dit gestegen naar 237 kinderen. Voor 2024 verwacht de stichting 275 kinderen te helpen. De toename in aanvragen in 2022 en 2023 wijt de stichting aan de verslechterde financiële positie van veel huishoudens door de hoge inflatie.


 


Bij elke aanvraag wordt eerst gekeken of de inwoner in aanmerking komt voor de Meedoenregeling van de gemeente. Stichting Leergeld houdt tijdens het jaar bij hoeveel kinderen gebruikmaken van de regeling. In eerste instantie wordt een bedrag van 30.000 euro verleend. Mocht Stichting Leergeld daar niet genoeg aan hebben, dan wordt de overige 15.000 euro verstrekt aan de stichting.