CONSULTERENDE BIJEENKOMST GEMEENTELIJKE HUISVESTING

Op maandagavond 3 juni vindt van 19.30 tot 20.30 uur een consulterende bijeenkomst over de gemeentelijke huisvesting (gemeentehuis) plaats. U bent van harte welkom om de consulterende bijeenkomst in de raadzaal bij te wonen. U kunt de bijeenkomst ook via het raadsinformatiesysteem ( www.noordenveld.nl/gemeenteraad ) volgen. Voor vragen kunt u terecht bij de griffie: griffie@noordenveld.nl