Meer ruimte voor de poelkikker in Oostindie Leek


 


Gemeente Westerkwartier maakt twee nieuwe poelen, waar het goed toeven is voor de poelkikker. De poelen komen aan de rand van de nieuwbouwwijk Oostindie in Leek.


 


Kikkers in Oostindie


Oostindie Zuid vormt de afronding van de nieuwbouwwijk Oostindie. Uit ecologisch onderzoek voorafgaand aan de aanleg kwam naar voren, dat de beschermde poelkikker in dit gebied leeft. De gemeente heeft daarom vóór de start van de aanleg van dit deel van de wijk verschillende maatregelen genomen. Kikkers zijn weggevangen en kregen tijdelijk een plek in een sloot met schermen erlangs. Intussen zijn in Oostindie Zuid nieuwe waterpartijen aangelegd en zijn de schermen weggehaald. De kikkers kunnen nu weer hun eigen weg zoeken.


 


Groene plus voor de poelkikker


Als groene plus boven op de verplichte maatregelen legt de gemeente nu ook nog twee poelen aan langs de oude weg Oostindië, aan de rand van de nieuwbouwwijk. Deze poelen staan niet rechtstreeks in verbinding met open water, waarmee deze zeer geschikt zijn voor kikkers. Roofvissen kunnen daardoor niet in de poelen komen. De gemeente maakt met zand, struiken en boomstammen ook nog plekken op land waar de kikkers kunnen overwinteren.


 


Op de foto de graafwerkzaamheden voor de poelen.