Met drie concerten in Emmen, Hoogeveen en Roden vierde projectkoor Vocalin Drenthe in maart 2024 het 10-jarig jubileum. O.l.v. dirigent Roelof Bosma nam een grote groep van ruim 70 projectzangers deel aan de repetities.
Tijdens een zestal koorrepetities en een generale repetitie met orkest en solisten studeerde het projectkoor twee grote koorwerken in.
Het thema was ‘Vocalin viert verbinding’ waarbij jubileum, feest en verbinding centraal stonden.
Dit in het teken van het 10-jarig jubileum van de Stichting Vocalin Drenthe.


 


In het kader hiervan werd gekozen voor de uitvoering van twee vrolijke koorwerken te weten:
- Gloria van Vivaldi
- Krönungsmesse van Mozart


 


Tijdens de drie concerten in Emmen, Hoogeveen en Roden werd het koor begeleid door het orkest
Ensemble Conservatoire uit Zwolle en gaven verschillende solisten acte de présence.
De solisten die meewerkten aan de concerten waren:
- Judith Sportel sopraan
- Carina Vinke alt
- Aart Mateboer tenor
- Joep van Geffen bas


 


In totaal bezochten 560 bezoekers de concerten en bij elk concert waren de betreffende burgemeesters met hun partners aanwezig. Ook Commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma bezocht met haar echtgenoot één van de concerten. Het publiek was zeer enthousiast en de reacties waren heel positief!
Vocalin Drenthe heeft ook verbinding gezocht in samenwerking met de gemeenten en welzijn een aantal inwoners, die gewoonlijk niet de kans krijgen een klassiek concert bij te wonen, de
mogelijkheid geboden hierbij aanwezig te zijn.


 


Door Sjoerd Looijenga producties werden de concerten en activiteiten van de afgelopen 10 jaar tijdens de concerten in beeld gebracht.
Stichting Vocalin DANKT alle subsidieverstrekkers en sponsoren voor de steun aan dit feestelijke jubileum, waardoor het mogelijk was deze concerten te organiseren.