Jubilarissen bij “Vrouwen van Nu” afdeling Peize.


 


Vrijdagmiddag was het feest bij Cafe Ensing te Peize. Vrouwen van Nu, afdeling Peize had deze middag hun jaarvergadering en tijdens deze vergadering werden er vier leden gehuldigd.
Tina van Bergen werd gehuldigd als 50 jaar lid, en kreeg uit handen van de voorzitter Froukje Neef een mooie briefopener en een bos bloemen. Jetty Ebels, Geertje Luinge – Boerma, Hillie Lunsche en Sabina Wiering (afwezig
door ziekte) werden allen gehuldigd voor hun 60 jarig lidmaatschap. Zij kregen allen een mooie vaas en een bos bloemen. De bloemen zijn geleverd door Bloemenpret uit Peize. Allen van harte gefeliciteerd.


 


Aansluitend was er een presentatie verzorgd door natuurfotograaf Theo Kompier van TdK Natuurfotografie. In de pauze was er tijd voor een drankje om alles te vieren.
Gezien de reacties was het een geslaagde middag.
Op de foto de aanwezige jubilarissen met de voorzitter.
Tekst en foto© Theo Kompier