Gehandicaptenparkeerplaatsen in Peize worden verplaatst


 


Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Zuster Kleveringastraat in Peize wordt verplaatst naar de Esweg in Peize. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 14 februari te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.


 


Een andere gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Zuster Kleveringastraat in Peize wordt verplaatst van het derde naar het tweede parkeervak. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 14 februari te vinden op www.officielebekendmakingen.nl .


 


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC in Roden.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.


 


Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA, Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.


 


~advertentie~