Kan een afbeelding zijn van 10 mensen en de tekst 'Drenthe bundelt krachten tegen ondermijnende criminaliteit Drèntse, aanpak Ondermijning'


 


Drenthe slaat de handen ineen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Klaas Smid heeft op 2 februari in Emmen zijn handtekening gezet onder de intentieverklaring Drentse Aanpak Ondermijning. Ook bestuurders van de andere Drentse gemeenten, de waterschappen en de provincie tekenden de verklaring.
Met de verklaring spreken de Drentse overheden de intentie uit om op het gebied van ondermijning nauw samen te werken. Ze gaan samen aan de slag met 28 specifieke ambities op het gebied van bewustwording, informatiepositie, regelgeving, weerbaarheid en communicatie.


 


Misbruik
Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen van ondermijnende criminaliteit voor onze samenleving zijn. Veel criminelen maken misbruik van maatschappelijke structuren, waardoor onze rechtsstaat wordt ondermijnd. Deze vorm van criminaliteit maakt slachtoffers onder de meest kwetsbaren. Zo worden bijvoorbeeld jongeren geronseld voor criminele activiteiten. En mensen die zorg nodig hebben, ontvangen deze soms niet of worden zelfs uitgebuit. Het harde en nietsontziende verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit maakt veel slachtoffers.


 


Burgemeester Klaas Smid vindt het van groot belang dat overheden samen optrekken in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. ,,Criminelen kennen immers geen grenzen”, zegt burgemeester Klaas Smid. ,,Samenwerken is dan ook nodig om een waterbedeffect te voorkomen.”


 


~advertentie~