Zorgcafé Norg spreekt over Euthanasie


 


NORG – Steven Pleiter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinde zal op maandag 5 februari een lezing geven over Euthanasie. Hij zal in gaan op actuele thema's die spelen rondom dit onderwerp. Al eerder was hij te gast in het Zorg café. Gezien de impact toen van zijn lezing en de
vele vragen rondom euthanasie is hij wederom gevraagd om over dit onderwerp te spreken.
Groenzorg Norg en Welzijn in Noordenveld staan borg voor de organisatie. Het begint om 19.30 uur
met een presentatie van Steven Pleiter met aansluitend ruimte voor vragen. Opgeven hoeft van
tevoren niet. Belangstellenden zijn welkom en een kop koffie wordt aangeboden.
Er zal deze bijeenkomst ingegaan worden op de verschillende aspecten die euthanasie kenmerken.
Een drietal belangrijke onderwerpen komen zeker aanbod. Wat zijn de huidige wettelijke regels met
betrekking tot euthanasie, welke kaders en regels gaan over de wilsverklaring en euthanasie en
dementie komt aan de orde.


 


Wie meer wil weten over euthanasie kan op maandag 5 februari terecht aan de Eenerstraat 65 in
Norg. Het Zorg café is er voor iedere inwoner uit Noordenveld alsook voor professionals die
belangstelling hebben voor dit onderwerp. Steven Pleiter vertelt op een heldere en directe manier
over zware thema's. Informatie bij Welzijn in Noordenveld servicebureau WiN 050 3176500.


 


~advertentie~