Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag hebben verleend:
Besluit omgevingsvergunning Roden, sectie L, nummers 2722, 2503 en 2715 (tbv Thedemaborg in Nietap): het kappen van 65 bomen met herplant, 16 januari 2024


 


Gemeente Noordenveld - omgevingsvergunning - het kappen van 65 bomen
met herplant - Roden, sectie L, nummers 2722, 2503 en 2715 (tbv Thedemaborg in Nietap)


 


Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n)
een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordenveld.


Foto Google Maps


~advertentie~