Om na jaren van gedogen woningen in de Norger Oosterduinen te legaliseren, moet deze maand een 'streefbeeld' worden vastgesteld door de Noordenveldse gemeenteraad. In het bos staan - ondanks jaren van plannenmakerij - lang niet alle neuzen dezelfde kant op en wordt er met speciale aandacht gekeken naar de volgende raadsvergadering, schrijft RTVDrenthe."Er zijn heel veel smaken om uit te kiezen", benadrukte wethouder Robert Meijer (links op de foto). In navolging van wethouder Henk Kosters, die in 2022 afscheid nam van de politiek, heeft hij nu het 'vraagstuk Oosterduinen' onder zich. Een omvangrijk vraagstuk, met meer dan 400 woningen en dus ook honderden woningeigenaren.Een groot deel van hen wil dat permanent wonen in het bos nu eindelijk eens gelegaliseerd wordt, terwijl er ook een deel is dat de recreatieve bestemming wil houden. "Die kans moeten zij ook krijgen", vindt Meijer (VVD).Norg: Permanent wonen in het bos een stap dichterbij


(links Robert Meijer VVD) Foto© rechten ditisRODEN.nl


Bosclub
De gemeente denkt zo veel mogelijk huiseigenaren in de Oosterduinen (ten noordoosten van Norg) recht te doen door te kiezen voor een variant waarbij huiseigenaren die een permanente woonbestemming willen, zelf een vergunning te laten aanvragen. "Pas dan moet voldaan worden aan de eisen die worden gesteld aan het bewonen van een vakantiewoning", staat er in het voorstel te lezen.Daarbij voelt de gemeente zich gesteund door 'de Bosclub': een groep bewoners van het bos die een enquête uitschreef en daar van 70 eigenaren reactie op kregen. 


'Dubbelfunctie goedkoper'
Maar 70 eigenaren in een bos waar meer dan 400 woningen staan, vertegenwoordigen nog niet de helft van de huisbezitters. Een deel voelt zich niet vertegenwoordigd en trekt aan de bel. Zij denken dat er een veel eenvoudigere manier is om tot een gedragen plan te komen.In zienswijzen op het streefplan wordt gepleit voor een 'dubbelfunctie'. Voor slechts een paar tientjes per woning, zouden alle eigenaren in het bos zowel een woon- als recreatieve functie krijgen. Voor eigenaren zou dat, zeggen zij, een stuk goedkoper zijn dan het aanvragen van een woonbestemming via een vergunning. Bovendien zouden veel recreatieve woningen met slechts een paar kleine aanpassingen voldoen aan de eisen voor een woonbestemming. 


Kwaliteitsverbetering
"Ik vraag me af of de kosten voor de vergunningsaanvraag hoger zijn dan die voor een dubbelfunctie", zegt wethouder Meijer daarover. Hij vindt het essentieel dat er gekozen wordt voor het voorgenomen plan, omdat alleen dan een 'kwaliteitsverbetering van het bos' mogelijk is."Als je een dubbelfunctie erop zet, heb je geen grip op wat er in het bos gebeurt", vervolgt hij. Daarbij wijst hij op het kappen van bomen en het aanbrengen van beplanting die niet thuishoort in het bos. "Met individuele vergunningsaanvragen heb je daar meer zicht op." 


Verevening
Tegenstanders van die plannen zien het pleidooi voor individuele vergunningsaanvragen als een melkkoe van de gemeente. De kosten voor het wijzigen van een bestemming komen namelijk op rekening van de eigenaren.Opmerkelijk, vinden verscheidene bewoners. Zeker omdat de gemeente zich nog beraadt op een 'verevening'. "Dat is om het verlies van recreatieve ruimte te compenseren", zegt Meijer. Oftewel: doordat recreatiewoningen (die in de praktijk al jaren permanent bewoond worden) straks een andere bestemming krijgen, loopt de gemeente inkomsten mis uit onder meer toeristenbelasting. Ondertussen wordt de grond van de percelen meer waard. Daarvoor wil de gemeente compensatie.Hoeveel die verevening is, is nog onbekend. Maar wethouder Meijer bevestigt dat het zeker in de duizenden euro's zal gaan lopen. Bewoners vinden dat onbegrijpelijk. "We betalen al jaren alle kosten aan de gemeente die andere bewoners van Norg ook betalen", zegt een van hen. "Rioolheffing, OZB, noem het maar op. Waarom moeten we dan nu nog zo'n bedrag betalen?" 


Huurders de dupe?
Bovendien, zegt deze bewoner, brengt die verevening nog een ander probleem met zich mee. "Verhuurders van woningen gaan dit doorberekenen aan hun huurders. Dat mag nooit meer dan een paar procent zijn, maar veel huurders zitten al tegen de huursubsidiegrens aan. Als zij boven de 808 euro in de maand komen, vervalt de huursubsidie en kunnen ze het niet meer betalen. Ik schat dat zo'n twintig huurders dan iets anders moeten zoeken."Wethouder Meijer houdt zich eraan vast dat huurders bepaalde rechten hebben waardoor ze niet opeens met een forse verhoging worden geconfronteerd. "Maar besef ook: je mag er nu eigenlijk niet wonen. Dus ja, er moet geld betaald worden om dit te realiseren. Dat staat buiten kijf." 


Argusogen
Als de plannen zoals ze nu voorliggen doorgaan, wordt er vormgegeven aan het inhoudelijke 'transformatieplan'. "Het streefbeeld wat nu voorligt, kun je zien als het storten van het beton. Het transformatieplan is het uitharden ervan", zegt Meijer.Wie straks wél blijft wonen in het bos maar zich niet verbindt aan het plan van de gemeente, kan op handhaving rekenen. "Dan zullen we wel moeten", zegt Meijer. "Ik zal de raad dan ook vragen daar budget voor vrij te maken."Maar zo ver is het nog niet. Eerst buigt de raad zich over het langverwachte plan voor de Oosterduinen. Woensdag zal de vergadering aan de Raadhuisstraat in Roden met argusogen worden gevolgd.

 

~advertentie~