Cijfers over forse stijging gemeentebelasting kloppen niet


 


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde maandag cijfers over de gemeentelijke begrotingen van 2024. Hierin wordt gesteld dat de belastingen van gemeente Noordenveld met bijna 13 procent stijgen. Dit is onjuist.


 


Gebaseerd op onvolledige gegevens


Het CBS vergelijkt de gemeentelijke begrotingen van 2024 met die van 2023. Het CBS heeft zich bij de gemeentelijke begroting 2023 gebaseerd op cijfers die de gemeente Noordenveld in november 2022 heeft aangeleverd. Hierin was nog niet de vastgestelde tariefverhoging voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing verwerkt.


 


Stijging niet 13, maar 7 procent
Op basis van de vastgestelde begroting is de verwachte stijging van de gemeentelijke belastingen van Noordenveld niet 13 procent, maar 7 procent. Het landelijke gemiddelde komt uit op dit moment een stijging van 8,5 procent.


 



Waaruit bestaan gemeentelijke belastingen?
Onderscheid wordt gemaakt tussen onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, bouwleges en overige leges voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of rijbewijs.


 


~advertentie~