Tijdens een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in Assen hebben de leden van D66 Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld op maandagavond 29 januari 2024 besloten om te fuseren tot één afdeling. D66 Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld werkten al bijna drie jaar samen onder de naam D66 Noord- en Midden-Drenthe. Omdat die naam nu Assen erbij komt ook prima past, blijft deze ongewijzigd. Bob Wevers, tot de fusie interim-voorzitter van D66 Assen, vertelt: “We hebben altijd goed contact onderhouden met de D66 afdelingen in de gemeentes rondom Assen. Tot nu toe hebben wij daarbij onze eigen koers gevaren, maar binnen onze afdeling groeide het besef dat veel bestuurlijke taken goed en vaak ook beter gemeentegrens-overstijgend ingevuld kunnen worden. Dat besef, gecombineerd met de positieve ervaringen van Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Noordenveld, maakt deze samenwerking een logische stap.”


Hoewel de fusie een verregaande samenwerking met zich meebrengt, blijven de gemeenteraadsfracties onafhankelijk. In elk van de betrokken gemeenten zal D66 dus blijven werken met eigen fracties en kieslijsten.
Tijdens de vergadering zijn de bestuursleden van de voormalige Assen- afdeling benoemd in het bestuur van de nieuwe gecombineerde afdeling.
Dit verzekert de vertegenwoordiging van Assen en het versterkt de bestuurlijke capaciteit van D66 in de gecombineerde afdeling. Simon Wisselink, voorzitter van het verenigde bestuur, benadrukt de positieve impact van deze fusie: ''Deze samenvoeging vergroot onze organisatorische kracht en biedt unieke kansen voor samenwerking en kennisdeling tussen de fracties. We kijken ernaar uit om boeiende evenementen en initiatieven te ontwikkelen voor onze leden, maar zeker ook voor geïnteresseerden buiten de partij.''


 


~advertentie~