Omgevingsvergunning zoutsilo met opslagtank
Voor het oprichten van een zoutsilo met opslagtank aan de Ekkelkamp 4 in Roden is een omgevingsvergunning verleend.


 


De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 23 november tot en met 3 januari ter inzage in het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder documentnummer: NL.IMRO.1699.2023PB046-vg01. Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht in Groningen.