MFA vervangt basisschool
Het bestemmingsplan MFA Nietap is op 1 november vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt basisschool De Flint vervangen en worden er aanvullende functies ondergebracht in het multifunctioneel centrum. Met ingang van 30 november tot en met 10 januari ligt het bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis.


 


Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl  met het documentnummer: NL.IMRO.1699.2022BP040-vg01. Vanaf 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Daarom kunt u vanaf 1 januari het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.omgevings-wet.overheid.nl. Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.