Opruimen herfstbladeren


 
Vanaf eind november halen we in de bebouwde kom van alle dorpen en wijken het blad van de voetpaden en gazons. Ook hebben we bladbakken geplaatst waarin u uw bladafval kunt doen. Deze bladbakken halen we regelmatig leeg.


 


Bladbakken 


U kunt het blad dat u zelf verzamelt in de groene GFT-container doen of in de bladbakken doen.  Deze bladbakken staan op verschillende plaatsen in de dorpen en wijken. Deze bladverzamelplaatsen halen we regelmatig leeg. U hoeft ons niet te bellen als een bladbak vol is. We komen vanzelf langs.


 


Hopen bladeren nemen we mee


Binnen de bebouwde kom kunt u het blad ook op hopen (max 1 m3) aan de kant van de straat leggen. Deze bladeren nemen we mee in de opruimronde. Dus niet tijdens het leeghalen van de bladverzamelplaatsen! 
Leg de hoop op voldoende afstand van obstakels als bomen, paaltjes of lantaarnpalen.


 


Geen overig groenafval


Doe geen ander groenafval door het blad. De verzamelde bladeren worden apart verwerkt. Overig groenafval zorgt voor storing in dit verwerkingsproces. 


 


Laat uw blad tussen de beplanting liggen


Bladeren die zijn gevallen tussen de beplantingen zijn goed voor de tuin. Het blad werkt voor de planten als een beschermende deken tegen de vorst, is goed voor het bodemleven, zorgt voor minder onkruid en vermindert uitdroging van de bodem. Bovendien zorgt het in de winter voor een schuilplaats voor bijvoorbeeld egels.


 


Gooi geen blad in de sloten


Helaas wordt nog vaak veel blad in de sloten en greppels gegooid. Dit zorgt voor belemmering van de doorstroming en verstopping van duikers. Dit kan uiteindelijk leiden tot wateroverlast!         


 


Begrip en medewerking


Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, vragen wij u om uw auto tijdelijk te verplaatsen wanneer u hoort of ziet dat wij in uw straat aan het werk zijn. De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. 


Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer via 088 - 050 88 86.