NORG – Op dinsdag 28 november wil de Creatieve Club van Norg een creatieve hobby markt organiseren. Elke dinsdagmorgen in De Brinkhof zijn de deelnemers druk aan de slag om veel moois te maken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld eigen gemaakte kaartjes, breiwerkjes, tekeningen, werken van natuurlijke materialen en dergelijke. Vaak is er een vraag of dat wat gemaakt is ook verkocht wordt. Dat nu gebeurt op dinsdagmiddag 28 november van 13.30 tot 15.30 uur. Het creatieve werk van de hobbyisten zal deze middag te koop worden aangeboden.
Tegelijkertijd zal de familie van der Wal uit Norg een puzzelruilbeurs organiseren. Niet alleen puzzels, ook zijn er boeken en spelletjes te ruilen. Wie hiervan gebruik wil maken kan van huis uit een puzzel of spel meenemen en dat ruilen voor een andere puzzel of spel. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Puzzel en spelletjes worden op deze wijze duurzamer gebruikt en blijven niet op zolder versloffen.
Informatie en opgeven voor de hobbymarkt kan bij het Servicebureau van WiN 050 317 65 00 of service@stwin.nl.