Er mag dan enige twijfel zijn over de financieringen, toch lijken voetbalvereniging GOMOS en de Norger Tennisvereniging door te mogen met hun nieuwbouwplannen, schrijft RTVDrenthe. Een grote meerderheid van de raad ziet de plannen wel zitten. De meeste discussie lijkt te gaan over de plannen van VV GOMOS. De club heeft een plan van drie miljoen euro ingediend voor een nieuw gebouw, waarbij het zelf 1,2 miljoen moet zien te regelen. Het overige geld moet uit een subsidie van de gemeente Noordenveld komen. GOMOS denkt het bedrag van 1,2 miljoen euro te kunnen dekken door het werven van fondsen en de subsidieregeling BOSA (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Via die regeling kan de vereniging al zes ton tegemoet zien. Datzelfde vertrouwen heeft wethouder Wekema in de Norger Tennisvereniging. Voorzitter Roelof Smilda schetste in het kort de mankementen van het huidige gebouw: te klein, te oud. Het plan behelst een nieuw gebouw met een kostenplaatje van negen ton. De gemeente Noordenveld wil 540.000 euro betalen, de rest moet van de tennisvereniging komen. Een realistisch plan, oordelen gemeente en de vereniging. Beide Norger verenigingen lijken op steun uit de raad te kunnen rekenen. Volgende week woensdag wordt er een besluit genomen.