″Toekomststoel: Jongeren schenken uniek symbool van Toekomst aan Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld″


 


Een bijzondere gebeurtenis in het Gemeentehuis van Noordenveld op maandag 20 november om 19:00 uur heeft Burgemeester Klaas Smid een uniek symbool van toekomst ontvangen, namelijk de Toekomststoel. Deze opvallende actie komt voort uit het toekomstberaad dat eerder werd georganiseerd door Anita van der Noord in september.


 


In september kwamen jongeren, raadsleden en wethouders uit heel Drenthe samen tijdens het toekomstberaad. Tijdens deze bijeenkomst werd een Toekomststoel overhandigd aan gedeputeerde Yvonne Turenhout. De Toekomststoel, een uniek initiatief van Jan Terlouw, symboliseert een extra zetel die de belangen van toekomstige generaties vertegenwoordigt.


 


De jongeren van de Jongeren Advies Raad (JAR) waren verheugd dat de Toekomstoel nu een prominente plaats heeft in de GS-kamer, waar elke vergadering begint met de nadruk op het belang van toekomstige generaties.


Nu is het moment aangebroken om de Toekomststoel aan te bieden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Noordenveld. De Toekomststoel, een gerenoveerde stoel uit de Tweede Kamer, is vervaardigd door gedetineerden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


 


Thijs Hogenhuis overhandigde aan burgemeester Klaas Smid de Toekomststoel vóór aanvang van de raadsvergadering in het Gemeentehuis. Dit is een unieke kans om de toekomst te laten meetellen in alle beslissingen. De boodschap die de jongeren willen overbrengen is helder: "Denk aan onze belangen, want de keuzes van nu hebben gevolgen voor later! Kijk daarom goed door de ogen van de toekomst wanneer u besluiten neemt of oplossingen bedenkt."