Vastgezet Bericht.

Als de grootste nieuwswebsite van de gemeente Noordenveld, biedt ditisRODEN.nl veel mogelijkheden om te adverteren voor zowel grote als kleine bedrijven. Een voordeel van adverteren op ditisRODEN.nl is dat de site een groot en gevarieerd publiek heeft. Er zijn veel bezoekers die regelmatig nieuws lezen en die actief zijn in verschillende leeftijdsgroepen en interesses. Hierdoor is het gemakkelijk om de juiste doelgroep te bereiken.

# Maandelijks 95.000 'unieke' bezoekers #

Westervelde ontvangt veel “Rayonhoofden” Noord-Drenthe


 


Westervelde: De bestuurders van de Noord-Drentse Natuurijsverenigingen waren dinsdagavond 14 november massaal op bezoek bij de in 1921 opgerichte ijsvereniging Eensgezindheid” te Westervelde.
In de zomer van 2022 werd het 100-jarig bestaan uitgebreid gevierd en een LEGPENNING v/d Gemeente.
De bijzonder mooi gelegen natuurijsbaan was deze avond volledig in “winterornaad opgetuigd”
De nieuwe LED verlichting gaf de bezoekers volledig het gevoel, schaatsen onder en gaan……..
Elk jaar heeft elke ijsvereniging niet alleen haar jaarvergadering, maar oriënteren de bestuurders, die allen lid zijn van de KNSB, zich ook op nieuwe mogelijkheden en kansen voor hun vereniging. Het leren en stimuleren van elkaar is de basis van deze jaarlijkse bijeenkomsten.
De voorzitter van de ijsver. “Eensgezindheid” dhr. Martin Koning heette de afgevaardigden welkom en d.m.v. een mooie (Drone) PowerPoint-presentatie werden de nieuwe mogelijkheden gepresenteerd, waardoor de schaatsers en bezoekers perfect op hun wenken worden bediend. Dankzij goede afspraken met het Waterschap loopt de baan medio nov. vol met water, Pompen is niet nodig.
Westervelde is zeer actief en heeft een mooie kantine accommodatie welke heel mooi op het zuiden is gericht, waardoor ook de bezoekers grenzeloos kunnen genieten van de (winter)zon.
De leden welke de vereniging ondersteunen, kunnen zich niet beter wensen. De mooie baan omringt door de bossen, welke de gure oostenwind luwen, wordt ook gebruikt voor o.a. Marathon, strijkboutgooien, priksleeën.


 Grote namen als: Jan Bols & Harm Kuipers hebben hier ook geschaatst. Het perfect onderhouden materieel, om te zorgen voor een mooie ijsvloer, kregen de bezoekers uiteraard via de PowerPoint ook de zien. Als het weer winters wordt in Westervelde, verdwijnen alle soorten sneeuw, met de vele schuiven, borstels, blazers en bezems “als sneeuw voor de zon”. En…. als het nodig is, staan er veel vrijwilligers klaar om te helpen. De spreker op deze avond was dhr. Mr. H.J. (Herman) Holland Jurist/ Fiscaal Adviseur uit Roden. Onderwerp: Verenigingsrecht, Statuten, Huish.regelement. ANBI, SBBI, KvK, UBO, WBTR, enz. Deze belangrijke onderwerpen werden met heldere voorbeelden door Mr. Holland uitgebreid voor het voetlicht gebracht. De prachtige presentatie was gericht op de mogelijkheden welke je als bestuurder hebt om met geringe inspanningen de maximale mogelijkheden te benutten. Mr. Holland gaf de bestuurders uit geheel Nrd.Drenthe een mooie kijk op de Juridische aspecten van het verenigingsleven en in het bijzonder de ijsverenigingen. Voor alle bestuurders was deze presentatie een mooie stimulans om goed voorbereid het ijs op te gaan. De heer Herman Holland werd bedankt door de voorzitter van de Rayonhoofden dhr. Alle Tamminga en kreeg een gepaste waardering mee naar huis. Alle Tamminga (secr. van de ijsver. Aolgloep te Vries), hoefde dit jaar geen contributie innen, en deed verslag van een positief jaar.


 


Dat deze “Rayonhoofden bijeenkomst een grote aantrekkingskracht heeft, mag blijken uit de zeer grote opkomst op deze jaarlijkse leerzame bijeenkomst. Sinds 2018 is het schaatsen officieel benoemd is als Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De bestuurders ontmoetten elkaar zeker weer op de Jaarlijkse KNSB regio-bijeenkomst in Westerbork. Tijdens het slot deel van de vergadering werden de vaardigheden van de ijsmeesters aan elkaar uitgewisseld en er werd veel aandacht geschonken aan de techniek en de organisatie van de “ijsver. Westervelde” . Ook werd stilgestaan bij: vergunningen, gezondheid, milieu, energievoorzieningen. Westervelde heeft er zeker aan bijgedragen dat de ijsmeesters de komende maanden maar één zelfverzekerd verlangen hebben, een zeer strenge winter met sneeuw en veel ijspret. Tot slot werd het bestuur van ijsver. Westervelde bedankt voor de gastvrije ontvangst.


 


De grote vraag: Wanneer komen al deze regionale “Rayonhoofden” nu echt in actie? Je mag het ze vragen, ze hebben immers kennis van ijs, sneeuw en kou. De Rayonhoofden gaan op 12 nov. 2024 samenkomen bij de ijsvereniging YUT (ijsver. Tynaarlo). In 2024 zorgt de Secr. Daniel Eisen  (tevens voorzitter ijsclub Zeijen) dat de aangesloten KNSB-verenigingen weer uitgenodigd worden.  Het onderwerp is dan; Wat kan de KNSB ons nog meer bieden of Subsidies.


Foto's Miranda Ernest