Behoud cultuurhistorisch landschap Tolbertervaart


 


 


Om woningbouw te realiseren wil de gemeente Westerkwartier het coulisselandschap ten westen van de Tolbertervaart gebruiken voor woningen en een schoolcampus met sportvelden. Dit gebied heeft cultuurhistorische waarde, is een thuis voor allerlei dieren en een plek waar mensen graag recreëren.


 PetitieWij Omwonende, natuurliefhebbers, recreanten, bewoners kleine dorpen en overige belanghebbenden.


constateren  • Dat door de bouwplannen een stuk cultuurhistorisch landschap en een recreatieve locatie dreigt te verdwijnen.

  • Het gebied naast de Tolbertervaart maakt deel uit van het unieke en eeuwenoude coulisselandschap, met onder andere historische houtwallen, oude bomen en pingoruïnes.

  • Het is een leefgebied voor veel soorten vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten.

  • Ook heeft het gebied een recreatieve functie voor inwoners, die hier wandelen, hardlopen en fietsen.


 


 


en verzoeken


dit eeuwenoude landschap, dat grote cultuurhistorische waarde heeft, het leefgebied is van allerlei dieren en een grote recreatieve rol vervult, ongemoeid te laten.


Ook verzoeken wij de woningbouwopgave te verspreiden over de 41 dorpen die het Westerkwartier telt, zodat ook de kleine dorpen hun bestaansrecht niet verliezen.


 


Ook tekenen?
Op de eerste dag zijn er zo’n 200 handtekeningen gezet. Wil jij ook je handtekening zetten? Je vindt de enquête hier.


Foto Google Maps