Stoere Stemmers: Politieke Participatie voor personen met een Verstandelijke Beperking


 


In de aanloop naar de aankomende landelijke verkiezingen worden er tal van debatten en bijeenkomsten georganiseerd om inwoners, jongeren en kinderen te informeren over politieke kwesties. Echter, personen met een verstandelijke beperking hebben specifieke behoeften en wensen als het aankomt op politieke participatie. Anita van der Noord vindt het van groot belang dat ook personen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid krijgen om weloverwogen keuzes te maken en te stemmen op een politieke partij die hun belangen behartigt. Om deze missie te verwezenlijken, organiseert zij de workshop ''Stoere Stemmers”.
Anita: 'Personen met een verstandelijke beperking verdienen het om gehoord te worden en een rol te spelen in onze democratie. Deze workshop is bedoeld om hen de vaardigheden te geven om te begrijpen, te kiezen en te stemmen voor wat voor hen belangrijk is.''
De workshop 'Stoere Stemmers' zal specifiek gericht zijn op het begrijpelijk uitleggen van politieke kwesties, het aanmoedigen van discussie en het stimuleren van deelnemers om hun eigen stem te laten horen. Het doel is om personen met een verstandelijke beperking in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken en actief deel te nemen aan het democratische proces.
Anita benadrukt dat politieke participatie voor personen met een verstandelijke beperking een prioriteit is. Ze roept politieke partijen en beleidsmakers op om meer aandacht te besteden aan de behoeften van deze groep bij politieke besluitvorming.
'Hun stem is van evenveel waarde als die van anderen, en zij hebben recht op vertegenwoordiging en beleid dat hun belangen behartigt,' voegt ze toe.
Bovendien is het verheugend te melden dat 10 cliënten van Cosis zullen deelnemen aan de workshop 'Stoere Stemmers' en hun betrokkenheid benadrukt het belang van inclusie en zelfvertrouwen van personen met een verstandelijke beperking in het politieke proces. Burgemeester Klaas Smid zal de deelnemers een diploma en medailles uitreiken ter erkenning van hun inzet en betrokkenheid bij politieke participatie.
Kandidaat Kamerlid Elke Slagt – Timmerman zal aanwezig zijn om de deelnemers te vertellen over de rol en functie van de Tweede Kamer en om vragen te beantwoorden.De workshop 'Stoere Stemmers' vindt plaats op 17 november om 10:00 uur in de Theeschenkerij van Cosis te Roden en heeft als doel bij te dragen aan een meer inclusieve en participatieve democratie.


 


Over Anita van der Noord (foto):
Anita van der Noord is raadslid voor GroenLinks/PvdA en zet zich actief in voor inclusie en politieke participatie. Ze gelooft in gelijke kansen en vertegenwoordiging voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of beperkingen.