Vastgezet Bericht.

Als de grootste nieuwswebsite van de gemeente Noordenveld, biedt ditisRODEN.nl veel mogelijkheden om te adverteren voor zowel grote als kleine bedrijven. Een voordeel van adverteren op ditisRODEN.nl is dat de site een groot en gevarieerd publiek heeft. Er zijn veel bezoekers die regelmatig nieuws lezen en die actief zijn in verschillende leeftijdsgroepen en interesses. Hierdoor is het gemakkelijk om de juiste doelgroep te bereiken.

# Maandelijks 95.000 'unieke' bezoekers #

Lijst Groen Noordenveld doet verbetervoorstellen voor gemeentebegroting


 


Op 8 en 13 november 2023 behandelt de gemeenteraad de begroting 2024. LGN ziet dat er nog flink wat verbeterd kan worden. De begroting bevat helaas de nodige gebreken en onduidelijkheden. Personeelsgebrek wordt vaak gebruikt als excuus. Door prioriteiten te stellen, zodat de wel aanwezige medewerkers het werk aankunnen, moet dat op te vangen zijn. Wat LGN betreft ligt de prioriteit bij een betere dienstverlening aan inwoners. LGN is tegen het structureel gebruiken van geld voor sociale doeleinden om gaten elders in de begroting te dichten. Gezien de financiële nood in 2024 kan dat eenmalig, maar op langere termijn moet geld voor hulp en zorg voor hulp en zorg bestemd blijven.
Verder stelt LGN voor dat rond het in 2024 op te stellen tienjarig Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, een groots opgezet participatietraject plaatsvindt. Vrijwel alle inwoners zijn verkeersdeelnemer en hebben hiermee te maken.
De volledige reactie is te vinden op de website van LGN:
https://lijstgroennoordenveld.nl/actueel/entry/inbreng-bij-behandeling-gemeente-begroting-2024-op-8-en-13-november-2023.html  .