Agendapunt … Ingediend door CDA Westerkwartier, Raadsvergadering d.d. 8-11-2023


 


De raad van de gemeente Westerkwartier; in vergadering bijeen op 8-11-2023


Overwegende dat


 


In het woonplan Leek-Tolbert de Wet voorkeursrecht gemeenten is toegepast voor onder andere de gronden in het gebied aan de Tolbertervaart - Noord in Tolbert. Dit voor een maximale periode van 3 jaar. Het de insteek is om naast een groot aantal woningen, bestaande bedrijven, sportverenigingen en onderwijs een nieuwe plek te laten krijgen op deze locatie.


 


Dit de tweede keer is dat de bewoners uit het gebied met deze Wvg worden geconfronteerd en is 3 maanden van onzekerheid al lang, de kans dat dit wordt uitgebreid met een verlenging van 3 jaar, dit voor velen zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Het merendeel van de bewoners het hier beslist niet mee eens zijn, grote tegenstand oproept, en bereidt zijn om dit tot de Raad van State aan te vechten Het betreffende gebied achter de Tolbertervaart een dusdanig hoog natuurgehalte heeft, waardoor het geenszins in aanmerking hoort te komen voor de voorgestelde bebouwing en andere activiteiten.


 


Deze procedure uiteindelijke wel tien jaar kan duren en onder andere RSG De Borgen niet gebaat is bij deze lange termijn van wachten in de huidige staat van het gebouwencomplex, er tot dit moment al een bedrag van ruim 600.000 euro is gestoken in de voorbereiding van renovatie en nieuwbouw op de huidige locatie RSG De Borgen en er voor de eventueel nieuwe locatie weer een groot bedrag nodig zal zijn


 


 


De gemeente Westerkwartier in het bezit is van Hoofstraat 101 Midwolde, met een enorme oppervlakte van 72890 m 2 .   


Dit een passende ruime locatie zou zijn voor het bouwen van onder andere Campus RSG De Borgen met de mogelijkheid vroegtijdig te beginnen met de daarvoor bestemde voorbereidingen.


 


Tijdens bijeenkomst Deltaplan van het Noorden kwam onder meer aan de orde dat het zeer gunstig is als openbaar vervoer dicht bij scholen ligt. HOV lijn is dichtbij Hoofdstraat 101. Mocht Station Leek een feit worden, dan zou dit in de toekomst een extra pluspunt zijn. Door het eventueel eerder kunnen bouwen op deze locatie, ook na sloop van de huidige school veel eerder kan worden begonnen met nieuwbouw op de huidige locatie van RSG De Borgen.


 


 


Verzoekt het college


 


zo spoedig onderzoek te doen naar de mogelijkheid om op de locatie Hoofdstraat 101 Tolbert nieuwbouw voor Campus RSG De Borgen te realiseren. Evenals eventueel andere activiteiten passend bij onderwijs en/ of andere activiteiten.


 


Knipsel Google maps Hoofdstraat 101