LGN: “Dit is een Bouwvisie, geen Woonvisie”


 


Woensdagavond oordeelde de gemeenteraad van Noordenveld over de woonvisie die de gemeente heeft gepresenteerd.


Lijst Groen Noordenveld is kritisch over deze visie. De visie lijkt bedoeld om bestaande bouwplannen te rechtvaardigen: “Duizend woningen moeten er komen, hoe dan ook,” zei wethouder Darwinkel woensdagavond. “We zetten volop in op ondermeer Roden Zuid, Peize Zuid, Maatlanden-Zulthe.”


 


LGN vindt dat er daardoor eerder sprake is van een bouwvisie dan van een woonvisie. “De visie is vooral gericht op wát er gebouwd moet worden en waar.  De gemeente spreekt over een ‘woningbehoefteonderzoek’ maar nergens in de woonvisie wordt duidelijk welke werkelijke behoefte er werkelijk is binnen onze gemeente. Wat is de verwachte bevolkingsgroei, bijvoorbeeld. Hoeveel woningen zijn er nodig en voor wie? Kortom, om maar even in de sfeer te blijven, het fundament mist in deze visie,” zegt raadslid Albert Nieuwenhuis. “Als het fundament niet goed staat is er een groot risico dat er verkeerde keuzes worden gemaakt.”


 


Bij het maken van de woonvisie heeft de gemeente Noordenveld meerdere inspraakavonden georganiseerd. Ook konden inwoners een enquète invullen. Daar is LGN blij mee. Maar de partij vindt dat er te weinig gebruik is gemaakt van de input die ruim 800 inwoners bij die gelegenheden hebben gegeven. De partij heeft dan ook aan het college gevraagd wat er met de input van de inwoners is gedaan.


Albert Nieuwenhuis: “inwoners geven aan dat eerst de eigen behoefte centraal moet staan en dat hierop moet worden ingezet. LGN overweegt een motie/amendement op dit punt.”


 


 


LGN vindt bovendien dat onderzocht moet worden hoeveel er met zogenoemde ‘inbreiding’, dus binnen de dorpskernen gebouwd kan worden. Dat heeft veel voordelen. Er kan bijvoorbeeld sneller gebouwd worden, omdat vergunningprocedures korter zijn. Ook ligt er binnen de kernen al de benodigde infrastructuur. “Uit eigen onderzoek van Lijst Groen Noordenveld blijkt dat er met inbreiding voldoende woningen kunnen worden gebouwd. Uitbreiding, en opoffering van ons mooie buitengebied is dus helemaal niet nodig”. Het onderzoek is te vinden op de website van LGN. https://www.lijstgroennoordenveld.nl/actueel/nieuws.html