Belangrijke maatregelen Rodermarkt feestweek


Van 22 tot en met 27 september is het Rodermarkt feestweek. Om alle activiteiten in goede banen te leiden worden er diverse maatregelen getroffen rond verkeer en openbare orde.


 


Cameratoezicht


De burgemeester heeft besloten om tijdens de Rodermarktfeestweek camera’s te plaatsen voor het toezicht op openbare plaatsen. Cameratoezicht vindt plaats in het centrum van Roden aan de Heerestraat, de Brink, de Raadhuisstraat en de Mensingheweg. Het gebied staat ook met borden aangegeven. Bevoegd personeel zal alleen op noodzakelijke momenten de beelden live uitkijken. Indien nodig geven zij de beelden rechtstreeks door aan de politie. Alleen de politie en het Openbaar Ministerie mogen deze beelden gebruiken. Alle beelden worden tijdelijk opgeslagen conform de wet Politiegegevens. 


 


Verkeersmaatregelen


Voor verschillende locaties in het centrum van Roden zijn verkeersmaatregelen ingesteld. 


De parkeer- en stopverboden die bijzondere aandacht verdienen, vermelden we hieronder.


 


Centrum afgesloten met hekken


Houd er rekening mee dat u tijdens het Rodermarktfeest niet met de auto het centrum in of uit kunt! Deze afsluitingen gelden vanaf vrijdag 22 september 14.00 uur tot en met woensdag 27 september 21.00 uur. Zet daarom uw auto op tijd buiten de afsluitingen!


 


De volgende straten zijn met hekken afgezet:
-    Brink
-    Schoolstraat
-    Raadhuisstraat
-    Heerestraat 
-    Norgerweg


 


Voertuigen die in het gebied staan kunt u gedurende de tijden dat weg afgezet is niet buiten het gebied plaatsen. In geval van bijzondere omstandigheden kunt u contact opnemen met de Politie, Basisteam Noord-Drenthe (0900 - 8844).


 


Omleiding verkeer met borden aangegeven


In verband met de kermis zijn de Brink en de Mensingheweg (vanaf Brink tot Spijkerzoom) afgesloten voor het verkeer. In de Schoolstraat is geen doorgaand verkeer mogelijk. De winkels in de Schoolstraat zijn wel bereikbaar. Het doorgaande verkeer in de richting Norg wordt gedurende de periode van de Rodermarktfeestweek omgeleid. Met uitzondering van zaterdag 23 september 2023 kan het verkeer ook gebruik maken van de omleidingroute via de Ceintuurbaan Zuid en de Roderweg.


 


Wegsleepregeling


Vanwege de feestweek en de vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten moet een deel van het centrum van Roden ‘autovrij’ blijven. Er mag ook niet overal geparkeerd worden. Worden hier toch auto’s aangetroffen dan worden ze weggesleept. Naast de boete voor de parkeerovertreding worden de kosten van het wegslepen en bewaren aan de eigenaar van het voertuig in rekening gebracht. 
Als uw auto is weggesleept kunt u deze weer afhalen bij de nieuwe gemeentewerf, Ekkelkamp 2 in Roden.
U kunt zich melden bij het politiebureau, Westerstraat 21 in Roden. Mocht het bureau gesloten zijn dan kunt u, als u op de intercom drukt, rechtstreeks verbinding krijgen met de Meldkamer in Assen. 


 


Invaliden/gehandicaptenparkeerplaatsen


Op het parkeerterrein tegenover het Jaarbeursterrein aan de Norgerweg, nabij de EHBO-post is een aantal invaliden/gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze zijn alleen voor bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart. Als u hier zonder vergunning parkeert riskeert u een boete van € 380,00.


 


Openbaar vervoer


Qbuzz rijdt van vrijdag 22 september tot en met woensdag 27 september niet over de route Raadhuisstraat, Brink en op de Norgerweg tussen de Brink en de Ceintuurbaan Zuid. Op zaterdag 23 september en dinsdag 26 september geldt een aangepaste dienstregeling. De bussen stoppen op zaterdag niet bij het busstation aan de Leeksterweg. Op de andere dagen is de normale dienstregeling van toepassing. Op dinsdag 26 september stoppen de bussen wel bij het busstation.


 


Onbewaakte fietsenstallingen 


Op de  volgende plekken zijn fietsenstallingen te vinden:  • Albertsbaan

  • Raadhuisstraat (ter hoogte van de oude ingang van het gemeentehuis) 

  • Norgerweg tegenover het Jaarbeursterrein


Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen bewaking. De stalling is op eigen risico.


 


Fietsen niet tegen wegafsluitingen


Zet uw fiets niets tegen een wegafsluiting!. Op het moment dat hier een ambulance/ brandweervoertuig langs moet, staan ze in de weg! Dan wordt uw fietsen weggehaald! U kunt ze plaatsen op diverse locaties in het centrum.


 


Medische hulpverlening


Tijdens de gehele periode zijn vrijwilligers van het Rode Kruis, zowel in het centrum van Roden als op de Jaarbeurs van het Noorden paraat. Deze centrale post staat op het parkeerterrein tegenover het Jaarbeursterrein aan de Norgerweg. Hiernaast worden er ambubikes ingezet op zaterdag 23 september en dinsdag 26 september. Voor huisartsenhulp kunt u  contact opnemen met uw  eigen huisarts of met de weekenddienst/avonddienstregeling voor de huisartsen.


 


Albertsbaan afgezet


Na afloop van de avondparade worden de wagens gestald op de Albertsbaan tot zondag 24 september. Om ruimte te creëren wordt het parkeerterrein op de Albertsbaan hiervoor afgezet met hekken. Vanaf zaterdag 23 september 18.00 uur tot zondag 24 september 18.00 uur kunt u uw auto hier niet parkeren.


 

Openingstijden gemeente rond Rodermarkt

Zaterdag 23 september (tijdens de Rodermarktparade) is het brengstation om 12.00 uur gesloten. Dinsdag 26 september (tijdens de Rodermarkt) zijn het gemeentehuis en brengstation de hele dag gesloten. U kunt ons op dinsdag wel telefonisch bereiken.