Wij nodigen u graag uit voor een bijzondere bijeenkomst tijdens de Week voor Toekomstige
Generaties, gewijd aan het cruciale thema van de belangen van de generaties die na ons
komen. In een samenleving waarin deze belangen vaak over het hoofd worden gezien, is het
onze missie om deze kwestie in het licht te brengen en te bespreken.
De Week voor Toekomstige Generaties, die jaarlijks plaatsvindt rond 25 september, wordt
sinds 2022 georganiseerd in heel Nederland als onderdeel van de SDG Action Days. De SDG’s
zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals), met als doel
duurzaamheid te bevorderen en te bereiken, zowel hier als elders in de wereld.
Over het evenement: Dit evenement draagt de naam "Democratie voor Toekomstige
Generaties" en vindt plaats op vrijdag 22 september in Roden Centraal (bibliotheek in
Roden). Tijdens deze bijeenkomst zullen we stilstaan bij de uitdagingen waarmee
toekomstige generaties worden geconfronteerd, omdat zij geen formele stem hebben in
onze democratie en hun rechten en vrijheden op het spel staan.
In samenwerking met het Lab Toekomstige Generaties en het Ministerie van de Toekomst,
streven we ernaar om de belangen van toekomstige generaties op de voorgrond te plaatsen.
Samen willen we opkomen voor de generaties na ons en hen een stem geven in de
besluitvorming.
Waarom is dit belangrijk: De Week voor Toekomstige Generaties, die plaatsvindt eind
september, markeert een cruciale stap naar het aanpakken van dit onderbelichte probleem.
We willen het langetermijndenken voor de belangen van toekomstige generaties centraal
stellen, aangezien onze besluitvormingscultuur vaak gericht is op korte termijn. Terwijl
thema's zoals duurzaamheid en inclusie steeds meer aandacht krijgen, blijven de generaties
na ons vaak onderbelicht.
Uitreiking SDG Predicaten: Voorafgaand aan dit belangrijke evenement zal een SDGpredicaat worden uitgereikt aan Roden Centraal en het project Hoera. De predicaatuitreiking
wordt verzorgd door gedeputeerde Yvonne Turenhout samen met Vicevoorzitter & Jens van
der Duim( Bestuurslid Youth for Climate NL) en Teun Hoek(SDG Voice)
“Hoera Noordenveld heeft er lezers bij!" is een project van de Roden Centraal in Roden. Een
inspirerend initiatief dat een diepgaande impact heeft op de regio Noordenveld.
Dit initiatief toont de kracht van gemeenschappen die samenwerken om positieve
verandering te bewerkstelligen. Door te focussen op lezen en geletterdheid, omarmt "Hoera
Noordenveld" SDG 4 (kwaliteitsonderwijs) en SDG 17 (partnerschap om doelen te bereiken).
Ze versterkten niet alleen het onderwijs, maar ook de duurzame banden binnen de
gemeenschap.
"Met 'Hoera Noordenveld heeft er lezers bij!' laten ze zien hoe lokale initiatieven en
samenwerking de weg banen naar een inclusievere, rechtvaardigere, en duurzamere
samenleving, in perfecte harmonie met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties. 'Act Together Now' is hun krachtige motivatie, want zij verkondigen de essentiële
boodschap: 'positieve verandering begint op lokaal niveau, maar kan een wereld van verschil
maken'!"
Roden Centraal ontvangt het SDG Predicaat vanwege haar aandacht voor jongeren en een
breed scala aan diensten en activiteiten die kunnen bijdragen aan verschillende SDG's en de
duurzame ontwikkeling van de gemeenschap.
Het initiatief voor het Doe-mee-plein met tweedehands materialen en ruimte voor
ondersteuning en persoonlijke ontwikkeling verdient zeker erkenning voor het bevorderen
van verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. SDG 1
(Geen armoede) en SDG 10 (Ongelijkheid verminderen): Het Doe-mee-plein biedt praktische
hulp en persoonlijk advies, wat kan helpen om mensen in kwetsbare situaties te
ondersteunen en de kloof tussen bevoorrechte en minder bevoorrechte groepen te
verkleinen.
Speciale Uitreiking van De Toekomststoel: Nadat gedeputeerde Turenhout de SDGpredicaten heeft uitgereikt, zal er een speciale uitreiking plaatsvinden aan gedeputeerde
Turenhout door de Jongeren Adviesraad Drenthe: de Toekomststoel! Deze stoel
symboliseert de cruciale stem van toekomstige generaties in onze besluitvorming en
maatschappelijke ontwikkeling. De Toekomststoel is meer dan alleen een fysiek object; het
vertegenwoordigt een verantwoordelijkheid om duurzame keuzes te maken voor degenen
die na ons komen. Deze Toekomststoel moet in de statenzaal staan en bij iedere
Statenvergadering bezet worden door een gedeputeerde of statenlid zodat ze herinnerd
worden rekening te houden met de toekomstige generaties.
Tijdens de Toekomstraad zullen vrijwilligers van Mensa ervoor zorgen dat de deelnemers
goed gevoed worden. Deze maaltijd wordt mogelijk gemaakt dankzij de vriendelijke
ondersteuning van Albert Heijn in Roden.
Anita van der Noord, SDG regio coördinator hecht grote waarde aan het feit dat we nu actief
nadenken over hoe we cruciale stappen kunnen zetten voor de belangen van toekomstige
generaties, vooral omdat onze besluitvormingscultuur vaak gericht is op de korte termijn. Ze
benadrukt dat diverse kwesties waarmee we momenteel worden geconfronteerd van cruciaal
belang zijn voor onze prachtige provincie Drenthe. In dit licht is ze bijzonder trots dat we nu
de mogelijkheid hebben om predicaten uit te reiken aan Roden Centraal (de bibliotheek) en
een initiatief zoals "Hoera Noordenveld heeft er lezers bij!" - een project van Roden Centraal
in Roden. Beide hebben een diepgaande impact op de regio Noordenveld en ontvangen het
SDG Predicaat vanwege hun aandacht voor jongeren en het brede scala aan diensten en
activiteiten die kunnen bijdragen aan verschillende SDG's en de duurzame ontwikkeling van
de gemeenschap.
We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan 'Democratie voor Toekomstige
Generaties' en de SDG predicaat uitreiking!