Uit de Geschiedenis van Roden: Oude geluidsbanden komen tevoorschijn.


 


Tijdens het doorspitten van zijn archief vond Tjerk Karsijns nog enkele geluidsbanden met opnamen van zo’n veertig jaar geleden van door hem geïnterviewde Rodenaren.  Reeds lang geleden gestorven dorpelingen vertellen over het Roden van heel vroeger. Ook oorlogsverhalen komen aan bod.


 


Verhalen zijn er onder meer over de brand bij Van der Molen, in 1928, over meester Tale Zondag, over meester Roelof Clewits en zijn vismaat manufacturier Johannes Van Dalen, over de stier van de Landbouwvereniging met zijn exclusieve naam en nog veel en veel meer. De banden zullen worden getranscribeerd en een en ander zal te zijner tijd op de site worden gepubliceerd.


 


Over ongeveer twee weken komt op deze site het nooit vertelde en dus onbekende verhaal over de onderduikperikelen van Isidoor Dreesde en Betje Wijnberg, het Joodse echtpaar uit de Kanaalstraat, naar wie twee straten in Roden zijn vernoemd. Het verhaal zal een deel van het tot nu toe geschrevene naar de prullenbak gaan verwijzen.