Column vogels in Nederland, Zeekoet


 


Zeekoeten zijn echte zeevogels die hun leven op zee door brengen. Alleen tijdens het broeden komen ze aan land. Het nadeel hier van is doordat ze niet veel vliegen maar veel zwemmend doen ze ook vaak onder olieslachtoffers vallen. Zeekoeten vallen onder de Alken en zwemmen liggend, wel een beetje vergelijkbaar met een Pinguïn. In ons land kun je ze voornamelijk zien langs de kust tijdens de vogeltrek. Het is geen broedvogel in ons land omdat wij geen steile rotsen langs de kust hebben.


 


Zeekoeten broeden op veel eilanden in de Atlantische Oceaan, langs de Engelse kust op de rotsen, een bekende plek is oa de Farne eilanden. En ze broeden ook op IJsland en langs de kust van Noorwegen. Ze broeden in Mei de Noordelijke vogels iets later rond Juni, ze broeden een keer en leggen ook een ei. Het broeden duurt ongeveer een maand en dit doet het paar om en om in tijd shifts van 12 tot 24 uur.


 


Zeekoeten zijn kolonie broeders met soms wel kolonies van duizenden vogels. Na 20 dagen op het nest te hebben gezeten springen de jongen vanaf de rotsen in zee. Soms springen ze wel met duizenden kuikens tegelijk en zwemmen dan de zee op opzoek naar voedsel.de jongen kunnen dan nog niet vliegen.


 


De vogeltrek laten de Zeekoeten afhangen van het voedsel aanbod en de temperatuur van het water. De trek begint voor deze vogelsoort al eind Juli het moment dat de jongen ook ongeveer kunnen vliegen. Van Oktober tot April kun je ze geregeld zien langs de Nederlandse kust, en soms blijft er wel een enkeling in een haven hangen.


 


Tekst en Foto’s© Theo Kompier


TdKNatuurfotografie.nl