De Open Hof krijgt een tweede dominee
De NGK (Nederlandse Gereformeerde Kerk) “De Open Hof” aan de Groene Zoom krijgt op zondag 17s eptember a.s. een tweede predikant, te weten Aliëtte Meerveld-Poortinga. Sinds 2021 is Herbert Meerveld predikant van deze gemeente en zijn vrouw Aliëtte kerkelijk werker. Inmiddels heeft Aliëtte echter haar predikantsmaster gehaald en is zij toegelaten tot het ambt van predikant. Met overgrote meerderheid heeft de kerk vervolgens besloten om Aliëtte te beroepen als tweede predikant naast Herbert, en heeft zij dit beroep aangenomen. Zo kunnen zij samen, elk met eigen talenten, deze groeiende kerkelijke gemeente voorgaan en pastoraal bearbeiden.
De kerkdienst waarin de bevestiging en intrede van Aliëtte Meerveld plaatsvindt is op zondag 17 september a.s. om 10.00 uur in De Open Hof aan de Groene Zoom. De kerkdienst wordt ook uitgezonden via de website www.deopenhof.nl .