Norg: Na 26 jaar duidelijkheid voor de Tip 


Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft zich woensdagavond uitgesproken voor woonbestemming voor de recreatiewoningen in de Tip in Norg.  De Tip is een gebied aan de noordkant van Norg, waar in de jaren ’90 en in 2011 sommige recreatiewoningen een woonbestemming kregen en andere niet. Met het nieuwe bestemmingsplan moet dat worden gelijkgetrokken.
Recreatiepark de Norgerberg, dat ook in De Tip gelegen is, had bezwaren. Zij was bang dat eventuele opvolgens van de eigenaren van twee van de 18 woningen die woonbestemming krijgen, zouden kunnen gaan klagen over geluidsoverlast van de camping. Die bezwaren werden weggenomen toen wethouder Meijer toezegde te gaan kijken naar de mogelijkheid van dubbelbestemming van de beheerderswoning op het recreatiepark. Ook wordt gekeken of De Norgerberg ‘recht van eerste koop’ op de twee woningen kan krijgen.


 


Volgende week woensdag stemt de gemeenteraad over het bestemmingsplan van De Tip. Naar verwachting gaan zij unaniem akkoord met het omzetten van recreatiebestemming naar woonbestemming.