BRUSSENGROEP VOOR KINDEREN TOT 12 JAAR
Kinderen die opgroeien met een broer of zus met een beperking, kunnen zich opgeven voor een Brussengroep. Door hun ervaringen te delen met andere broers en zussen (afgekort brussen) van dezelfde leeftijd, kunnen ze herkennning vinden in hoe het is om op te groeien in zo’n gezin. De eerste groep start in juni, voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. Als uw kind jonger of ouder is, kunt u toch aanmelden. We bekijken dan of we extra Brussengroepen kunnen opstarten.


 


Geen saaie praatsessies
In de Brussengroep wordt met elkaar bekeken hoe je in de dagelijkse praktijk met situaties kunt omgaan. Ook worden ideeën en ervaringen uitgewisseld. We behandelen verschillende thema’s met verschillende werkvormen. Er is ruimte voor spel, ontspanning, beweging en creativiteit, dus zeker geen saaie praatsessies.


 Aanmelden en tijden
Aanmelden kan tot 10 juni door een mailtje te sturen naar Nicole Briedé via n.briede@noordenveld.nl   
Wilt u aangeven wat de leeftijd is van uw kind en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent? Na aanmelding wordt u gebeld voor een telefonisch intakegesprek. Wanneer deelname kan starten, ontvangt u een uitnodiging voor een kennismaking op 13 of 20 juni.
Op 21 juni is er een ouderavond met toelichting op programma. Er zijn 3 bijeenkomsten in juli en 3 in september, op de dinsdag van 15:15 – 17:00 uur in het gemeentehuis. Er zijn twee begeleiders, van gemeente Noordenveld en Accare. Na de brussenbijeenkomsten houden we korte evaluatiegesprekjes met ouder(s) en deelne