Na meerdere ervaringen met kinderen die te maken hebben gehad met diepe rouw, heb ik besloten om mij hier meer in te verdiepen. Het geeft mij een voldoening als kinderen waardig afscheid kunnen nemen van een dierbare. Afscheid moeten nemen is een verdrietig proces, om dit op een goede manier begeleiden helpt een kind om hier op zijn eigen manier mee om te gaan en een plekje te geven.  
 
Door de verdieping die ik heb opgedaan kan ik mij nu rouw en stervensbegeleider noemen, gespecificeerd in rouw bij kinderen. Wanneer zij te maken hebben met een ouder die komt te overlijden of als zij zelf ongeneeslijk ziek zijn kan ik veel voor de kinderen en het gezin betekenen. 
 


Voor kinderen is het fijn als zij, meegenomen worden in het proces. Wat vaak erg moeilijk is voor de ouders, omdat zij zichzelf ook in een emotionele achtbaan verkeren en zij hier zelf weinig ruimte voor hebben.  Dan is het erg fijn voor een kind als zij iemand hebben die hun (en de ouders) kunnen begeleid. Ik bied begeleiding tijdens dit moeilijke proces hierdoor kan het gezin zich meer richten op zichzelf.  
 
Mensen denken vaak dat men alleen rouwt wanneer er iemand overlijdt, dit is niet het geval. Zeker bij kinderen zie je dat er ook rouw is wanneer: 


 


* je te maken krijgt met een blijvende ziekte


* blijvende lichamelijke klachten, waardoor bepaalde dingen niet meer kunnen of mogen.
* ouders gaan scheiden 
* bij een verhuizing 
* wanneer zij van school moeten wisselen  
* of in sommige gevallen zelfs als zij een andere juf of meester krijgen.  
 


Ook bij deze vormen van rouw kan ik begeleiding bieden, om het kind te helpen om dit een plekje te geven.  
 

Liefs Kiki   mywayamigo.nl

 

 


Kiki Dob, Facebook MyWayAmigo kindercoaching 

0614555301