Inwoners geven gemeente Noordenveld een 8,1 voor afvalinzameling


 Gemeente Noordenveld heeft in 2022 onderzoeksbureau Enneüs een bevolkingsonderzoek laten uitvoeren om in kaart te brengen hoe inwoners het afvalinzamelingbeleid ervaren. In hun rapport laat Enneüs zien dat de algemene tevredenheid is toegenomen: Gemeente Noordenveld kreeg in 2018 nog gemiddeld een 7,5 van haar inwoners voor de afvalinzameling, dit keer was deze score een 8,1. Het onderzoek is gebaseerd op ingevulde vragenlijsten van 709 huishoudens.


 


Wethouder Alex Wekema is blij met het rapport: “Het is een mooi resultaat! Ik ben trots op onze gemeentelijke reinigingsdienst. En op onze inwoners, want een goede afvalscheiding begint bij de bron. Ik wil dan ook graag kijken naar de suggesties die inwoners ons hebben gegeven en ons afvalbeleid verder verbeteren.”


Het onderzoek leverde naast een cijfer ook veel informatie op. Zo bleek dat stankoverlast de grootste belemmering is voor inwoners bij het scheiden van etensresten en dat meer dan 93% tevreden is over het Brengstation. Ook leverde het onderzoek veel feedback op van inwoners. Zo kwamen er opmerkingen over het wegwaaien van zakken. Slechts iets meer dan de helft van de inwoners (ongeveer 60%) gaf aan bekend te zijn met het mobiele brengstation (de Afvalkraam), waar inwoners gratis enkele soorten afval in kleine hoeveelheden kwijt kan.