“wAt ’N kUNsT” in samenwerking met de Winsinghhof


 


De voorbereidingen voor het Wat’NKunstfestival (2 en 3 september 2023) zijn in volle gang.


 


Op zaterdag 2 september wordt op de Brink in Roden de tweede Drentse Uitmarkt georganiseerd voor geheel Noordenveld. De eerste Uitmarkt werd in 2022 met een beperkt aantal verenigingen georganiseerd. Gezien de ervaring daarmee zijn we ervan overtuigd dat ‘De Noordenveldse Uitmarkt’ een succes kan worden!


 


Waarom een Uitmarkt?
We willen zoveel mogelijk inwoners van Noordenveld, jong en oud, de mogelijkheid geven om zich te interesseren voor en het te laten beoefenen van cultuur en beeldende kunst. Een doel dat ook door veel verenigingen wordt nagestreefd. We zien dat de belangstelling om actief deel te nemen aan een koor, muziek- of toneelvereniging of andere culturele verenigingen onder druk staat. Zij staan te springen om nieuwe leden. Met elkaar hier aandacht voor vragen is dus een goede zaak!
De Uitmarkt is een plek bij uitstek voor alle culturele en kunstzinnige activiteiten in de gemeente om zich te presenteren en aan ledenwerving te doen.


 


Er zijn podia en infostands waar men zich kan presenteren met toneel, muziek, dans, cabaret etc.
We werken samen met Theater de Winsinghhof die op het podium previews verzorgt van het nieuwe theaterseizoen.


 


Misschien denkt u dat dit te vroeg is, zo vlak na de zomervakantie. Toch zijn er vele mogelijkheden. U kunt iets laten zien en vertellen over uw vereniging. En mocht u iets willen laten zien op het podium, weet dan dat er geen volledig optreden wordt verwacht, maar vooral een indruk van wat u doet en kunt bieden.
De verenigingen die mee willen doen worden gefaciliteerd om zich zo goed mogelijk te kunnen presenteren.


 


Is uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u heel graag uit voor een bijeenkomst, gezamenlijk met Theater de Winsinghhof, waar we onze ideeën uiteenzetten en er ook aandacht is voor ideeën van uw kant voor de verdere invulling van de tweede Noordenveldse Uitmarkt.
Info bij: jenny.stuivenberg@outlook.com 


 


Informatiebijeenkomst over de Uitmarkt op 2 september 2023
Datum en plaats: woensdag 5 april in Theater de Winsinghhof (Brink 10 in Roden)
Aanvang: 20.00 uur