Verkoop gemeentehuis Leek – kans voor nieuwbouw .


 


De gemeente Westerkwartier verkoopt het gemeentehuis in Leek. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders 21 maart besloten. De gemeente wil de locatie ontwikkelen tot woonwijk. Het historische voorhuis ‘Huize Klein Nienoord’ blijft bestaan. Er loopt een procedure om hier een gemeentelijk monument van te maken. Zo blijft het huis als blikvanger behouden. Inwoners krijgen op 4 april tijdens een inloopavond de kans om mee te denken over de nieuwe woonwijk. 
Gemeentehuis Leek blijft open tot in het voorjaar 2024 
Het komende jaar blijft het gemeentehuis in Leek gewoon open volgens de openingstijden. In het voorjaar 2024 sluit het definitief. Tot die tijd blijft de dienstverlening aan inwoners hetzelfde. In de tweede helft van 2024 starten de sloop- en bouwwerkzaamheden. De buitendienstlocatie blijft langer open, tot de nieuwbouw in Leeksterveld klaar is. Waarschijnlijk is dat voorjaar van 2025.  
Dienstverlening steeds vaker online en bij inwoners in de buurt 
Na de sluiting van het gemeentehuis in Leek kunnen inwoners terecht op het gemeentehuis in Zuidhorn. Tegenwoordig kan veel dienstverlening ook online via westerkwartier.nl. Ook is het soms mogelijk om bij u in de buurt af te spreken, bijvoorbeeld in een dorpshuis of bij u thuis. 
Meedenken over de nieuwe woonwijk? 
Heeft u ideeën over de nieuwe woonwijk? De gemeente organiseert op 4 april een inloopavond in de oude raadzaal in Leek voor omwonenden en andere inwoners. Daar kunnen inwoners ideeën aangeven en vragen stellen over de verkoop en de nieuwe woonwijk. De gemeente verzamelt alle ideeën en geeft deze aan de projectontwikkelaars. Heeft u nu al vragen? Mail dan naar: programmahuisvesting@westerkwartier.nl. 
Bijzondere locatie naast landgoed Nienoord 
De gemeente verkoopt alle gemeentelijke gebouwen op het terrein in Leek. Daarbij horen ook het buitendienstterrein, het oude Ulo-gebouw en de oude bodewoning aan de Tolberterstraat.  Het oude voorhuis, ‘Huize Klein Nienoord’ blijft bestaan. De brandweerkazerne blijft vooralsnog bestaan, maar er wordt wel gekeken naar mogelijkheden dit bij het plangebied te betrekken.   
Wethouder Bert Nederveen over de locatie: ”Met de verkoop van het gemeentehuis Leek creëren we een mooie kans voor duurzame nieuwbouw. Het is een schitterende woonlocatie, dichtbij het centrum en midden in een parkachtige omgeving. En het kenmerkende voorhuis ‘Huize Klein Nienoord’ blijft als mooie blikvanger behouden.” Afgelopen 21 februari besloot het college van burgemeester en wethouders om het voorhuis een gemeentelijk monument te maken. Die procedure duurt waarschijnlijk tot begin april. 
Van 15 gebouwen terug naar 8 
Door de herindeling in 2019 bezit de gemeente Westerkwartier vier gemeentehuizen, acht buitendienstlocaties en drie locaties voor Novatec. In 2022 besloot de gemeenteraad dat het tijd is om van vijftien gebouwen terug te gaan naar acht. Door een nieuwe manier van werken heeft de gemeente minder locaties nodig. Daarnaast zijn veel gebouwen verouderd en daarom niet duurzaam.  
 
In 2026 wordt het gemeentehuis in Zuidhorn de centrale kantoorlocatie. De gemeentelijke buitendienst en medewerkers van Novatec vestigen zich in 2025 in een nieuw gebouw op het Leeksterveld. Hierin komt ook een ontmoetingsruimte die te gebruiken is voor contact tussen gemeente en inwoners.   
Planning van de verkoop 
Vandaag start de officiële verkoopprocedure van de locatie. Projectontwikkelaars kunnen deelnemen aan de verkoopprocedure via biedboek.nl. Daarna worden maximaal vijf partijen geselecteerd via een openbare voorselectie. Deze vijf partijen kunnen een plan indienen aan de hand van opgestelde criteria. Deskundigen beoordelen de plannen. Zo moet het passen in de omgeving, duurzaam zijn, goed omgaan met parkeren en een groene invulling hebben.  

Zodra een ‘winnaar’ bekend is, neemt het college van burgemeester en wethouders een formeel besluit tot verkoop. Hierna wordt de planvorming voor de woonwijk verder uitgewerkt. Ook start dan een bestemmingsplanprocedure. Waarschijnlijk is dit in het voorjaar van 2024 afgerond, waarna de gemeente het gemeentehuis in Leek daadwerkelijk verlaat.