JUBILARISSEN BIJ WOUDKLANK


 


Tijdens haar jaarvergadering huldigde Woudklank dit keer 3 leden. Het waren de dames Jeltje Rispens, Elly Woelinga, en Tineke Oosterhuis. Ze waren respectievelijk 30 jaar, 25 jaar en 40 jaar lid van Woudklank. Er
was voor alle drie een bloemetje en Tineke kreeg nog een speldje van de Bond van Koren. Dat de dames zo lang al lid zijn, geeft wel aan dat de sfeer binnen Woudklank prima is. Het koor bestaat momenteel uit 45 leden.We zingen een zeer gevarieerd repertoire, van klassiek tot modern. Iedere week wordt er op donderdagavond om 8 uur gerepeteerd in de RK kerk aan de Roderweg. Mocht je een keer willen luisteren of je willen aansluiten bij Woudklank, kom dan eens langs. Kijk ook eens op onze site voor meer informatie www.woudklankroden.nl