Recreanten op camping Meerzicht aan de noordzijde van het Leekstermeer plantten op zaterdag 18 maart 100 bomen aan, die geleverd zijn door Plan Boom Drenthe.


 


Eind vorig jaar kochten de recreanten, verenigd in Parkbelangen Leekstermeer, de camping terug van ontwikkelaar Europarcs. De recreanten werken aan een plan om de camping mooier en groener te maken. Er ligt al een beeldkwaliteitsplan waarbij duurzaamheid en ecologie de hoofdthema’s zijn. Met de aanplant van de 100 bomen, die zaterdag op een deel van het terrein de grond in gingen, zetten ze hierin nu de eerste stap. 


 


Ruim 17.000 bomen de grond in dit voorjaar


Ook op veel andere plekken in Drenthe steken groepen, initiatieven en bewoners de komende weken de handen uit de mouwen om de provincie van meer bomen te voorzien. Dit voorjaar leveren Plan Boom en Landschapsbeheer Drenthe aan meer dan 80 grondeigenaren, groene initiatieven en vrijwilligersgroepen ruim 17.000 bomen en struiken. Daarmee komt ‘de bomenteller’ van Plan Boom in Drenthe op ruim 144.000 bomen te staan! Dat is goed nieuws! De aanplant van al dat groen maakt de omgeving schaduwrijker en koeler, bomen en struiken slaan COâ‚‚ op en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe.   


 


Bosjes particulieren 


Ook veel andere bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen dit voorjaar bij aan de vergroening van hun eigen woon- en leefomgeving door de aanplant van bomen. Verder planten particulieren in het kader van de provinciale Bomen- en Bossenstrategie de eerste bosjes aan. Dit gebeurt op advies van Landschapsbeheer Drenthe op plekken waar het landschappelijk en historisch past.


 


Streekeigen beplanting 


Het bosplantsoen en de laan- en fruitbomen die de 87 groepen en grondeigenaren dit voorjaar aanplanten zijn inheems, (bij voorkeur) autochtoon en passend bij de streek. Dit wil zeggen dat het plantgoed van Nederlandse herkomst is, geschikt is voor de bodemomstandigheden en thuishoort in het karakteristieke Drentse (cultuur)landschap.   


 


Samen voor een groener Drenthe 


Met het project Plan Boom werken de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap, met vele partners, aan de aanplant van 1 miljoen extra bomen in Drenthe. Daar is alle hulp bij nodig. Particulieren, bewonersinitiatieven, groepen, scholen en bedrijven kunnen allemaal meehelpen. Kijk voor meer informatie op www.planteenboomdrenthe.nl.  


 


De bomen zijn geleverd door Plan Boom en Landschapsbeheer Drenthe. Een deel van de bomen is in het kader van het Streekbeheer, het project POP3 Landschap, het Nationaal Park project Drents-Friese Grensstreek en meerdere ervenprojecten van Landschapsbeheer Drenthe aangeplant. Deze initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de twaalf Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, het ministerie van LNV, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe.