INZAMELING SPEELGOED VOOR WEESHUIS IN OEKRAÏNE HARTVERWARMEND


 


De speelgoedinzameling voor een weeshuis in Noord Oekraïne is een groot succes geworden. De totaal 3m3 dozen speelgoed zullen bovenop de 230 fietsen worden geplaatst om een bestemming te vinden in een weeshuis in Priluku. Het is heel bijzonder, dat in een korte tijd veel mensen gemobiliseerd worden om goed speelgoed te brengen. Veel opa’s en oma’s met oudere kleinkinderen namen afscheid van het speelgoed waar hun kleinkinderen en soms zijzelf ook nog mee gespeeld hadden. Het was allemaal in goede staat.  Inzamelaar Arie van Klei werd vooral getroffen door een meneer die zijn Lego verzameling inleverde en later nog terugkwam met een doos dierbare autootjes. Ook was er een mevrouw uit Stad Groningen die op de fiets speelgoed bracht voor het goede doel. Inzamelaar Geert Wolters had een boeiend gesprek met een jongeman, die een tas met speelgoed inleverde, maar toch moeilijk afscheid kon nemen van zijn helikopter. Natuurlijk werd de binding tussen helikopter en kind niet verstoord. Daarenboven waren er nog mensen die spontaan geld doneerden voor de transportkosten.


 


Deze inzamelingsactie is ondanks de korte voorbereidingstijd mede dankzij de goede aandacht in de pers een succes geworden. Namens de kinderen in Priluku wil de Stichting Oost West Kontakten alle gulle gevers hartelijk danken.


 


Er waren veel mensen die informeerden naar de bankrekening, die wij hierbij vermelden: Stichting Oost West Kontakten NL03RABO0355894262