Beste mensen,


Volgende week donderdag vindt de algemene ledenvergadering van Volksvermaken Peize plaats. Na zestien jaren zitting te hebben gehad in het bestuur van Volksvermaken, zal ik in deze vergadering aftreden als voorzitter van de vereniging en de voorzittershamer overhandigen aan mijn beoogd opvolger Henk Gritter.


 


Met veel plezier en trots kijk ik terug op deze periode. We zijn als vereniging gegroeid naar ruim 1.100 huishoudleden en het aanbod aan activiteiten is vergroot en diverser geworden. Ik ben ervan overtuigd dat de vereniging mede bijdraagt aan de leefbaarheid van en de harmonieuze sfeer binnen het dorp Peize.


 


Bij de toneeluitvoeringen van ’t Paiser Vermoak, de Paardenshow, Pais Sonic, de Zomerfeesten Peize, de jaarlijkse Sinterklaasintocht en alle andere activiteiten die we hebben mogen organiseren, was het elke keer weer een feest om hieraan te mogen meewerken. Hierdoor heb ik met veel mensen mogen samenwerken en ontzettend veel mensen leren kennen. Ik heb dit altijd als een groot voorrecht gezien.


 


Graag zou ik de leden, bestuursleden, oud-bestuursleden en andere direct betrokkenen bij Volksvermaken Peize willen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking de afgelopen zestien jaren. Het was mij een eer en een groot genoegen om voorzitter te zijn geweest van deze prachtige vereniging.
Ik wens het bestuur en in het bijzonder mijn opvolger Henk Gritter, veel wijsheid en plezier toe de komende jaren en ik heb er alle vertrouwen in dat jullie voor veel vermaak zullen blijven zorgen in de toekomst. Peize mag trots zijn op deze mooie vereniging!


 


Met vriendelijke groeten,
Richard Veurman