Mode is meer divers dan ooit dankzij wereldwijde invloeden


 


Lopend op straat zie je het allemaal met eigen ogen: je kunt mensen nog maar moeilijk categoriseren op basis van hun kledingkeuze. In de jaren '80 en '90 was er sprake van bijvoorbeeld alto's en kakkers, in deze eeuw waren er nog hipsters en gothics. Die hokjes zijn vrijwel allemaal verdwenen, dankzij zowel opkomende modelabels als de consument, die zich niet langer laat leiden door de heersende standaarden.


 


Mooi alternatief


 


Het zijn de bloggers, vloggers, onafhankelijke ontwerpers en opkomende labeleigenaren die een kleine revolutie in de modewereld ontketenen. Voordat het online shoppen in zwang raakte, was je als fashionista aangewezen op toonaangevende magazines en de etalages. Nu is bijvoorbeeld CP Company kleding een mooi alternatief voor wie niet hetzelfde wil dragen als ieder ander. Het is op een koopzondag niet meer goed te zien wie bij wie hoort.


 


Duurzaamheidsgedachte


 


Dat grote merken en modeketens in allerlei media niet al te rooskleurig in beeld werden gebracht, droeg eveneens bij aan de verandering. Zowel de productie van kleding als de manier waarop dit gebeurt - lees arbeidsomstandigheden - creëerden een nieuw bewustzijn bij jonge consumenten die op zoek gingen naar eerlijkere kleding. In Zandvoort bevinden zich twee hippe zaken die inspelen op de duurzaamheidsgedachte: Beachim werkt samen met relatief onbekendere merken. Deze zie je niet op de achterflap van een magazine, maar wel online, met een behoorlijk actieve achterban.


 


Internet gebruikt waarvoor het bedoeld is


 


Het wereldwijde web is ooit in het leven geroepen om informatie te delen. Al lijkt dat anno nu soms niet meer zo, er zijn nog altijd ondernemers die hier wel degelijk gehoor aan geven. Zij zoeken online naar medestanders en wisselen ideeën uit, terwijl modefreaks zich niet meer hoeven te behelpen met onvolledige informatie laat staan opgelegde trends.


 


Net als in de muziek