Leden van de Historische Vereniging Roon speelden in het kader van Meertmaond-Streektaolmaond het toneelstuk “Moeke an de rekstok”, een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Helmut Schmidt en bewerkt door Ben ten Velde.

 

Weduwe Fenna Jalving sukkelt de laatste jaren met haar gezondheid en zou volgens de huisarts naar een kuuroord moeten gaan.  Haar beide schoondochters Gerda en Mina,  proberen dat idee met alle geweld tegen te houden. Fenna zit goed bij kas; de schoondochters zitten in geldnood en loeren op de erfenis. De werkster zorgt ervoor dat Fenna toch gaat. Ze komt als herboren terug. Gesteund door hun mannen, die niet zo vreselijk veel te vertellen hebben, nemen de schoondochters grondige maatregelen. Maar Fenna heeft hele andere plannen!

 
Zaterdagmiddag 11 maart 2023, aanvang 14.00 uur in de Pompstee te Roden en er is nog plaats.
Entree, plus koffie/thee met cake/koek en een consumptie: êž’ 12,50.