Westerkwartierse basisschoolleerlingen gaan de uitdaging aan: aan de slag met hergebruik in vierde editie Next Education 


 


De vierde editie van het project Next Education is van start. Wethouder Marjan Sijperda en hoogleraar Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen Francesco Picchioni gaven op donderdag 9 maart op obs de Molenberg in Grootegast het startschot. Dit jaar gaan de kinderen aan de slag met kringlopen: hoe kunnen kringlopen in hun eigen omgeving zoals op school, thuis en in buurt anders, beter of zelfs nieuw vormgegeven worden?  


 


“Een heel actueel en relevant onderwerp voor de toekomstige generaties en daardoor ook zeker voor de gemeente Westerkwartier”, zegt wethouder Marjan Sijperda. “We vinden dat we meer dan ooit oog moeten hebben voor de manier waarop we de schaarse grondstoffen van onze aarde gebruiken en kunnen hergebruiken. Het is dan ook geweldig om in het project Next Education juist kinderen met dit vraagstuk aan de slag te zien gaan. Zij denken anders, kennen daarin minder belemmeringen en kunnen zo weleens tot mooie en innovatieve oplossingen komen voor de circulaire economie.”  


 


Next Education 
Het doel van Next Education is kinderen in de groepen 6 tot en met 8 van de basisschool vroegtijdig in aanraking brengen met wetenschap, techniek en wetenschappelijk onderzoek. De kinderen van de zes deelnemende basisscholen in de gemeente Westerkwartier kregen dan ook niet voor niets een korte les van hoogleraar Francesco Picchioni. Hij nam hen mee in de wereld van hergebruik van rubberbanden om zo te laten zien hoe een kringloop van (grond)stoffen werkt. De Rijksuniversiteit Groningen is één van de samenwerkende partners in het project Next Education, naast de gemeente Westerkwartier, Stichting Quadraten, Science Linx, de Scholierenacademie van de RuG en het Fablab. Aan de hand van een maatschappelijk relevant thema leren kinderen een onderzoeksvraag te formuleren, meetinstrumenten te maken en vervolgens onderzoek te doen en daarover te rapporteren en te presenteren.  


 


Bijschrift foto 2: Wethouder Marjan Sijperda en hoogleraar Francesco Picchioni bij de aftrap op obs De Molenberg 


Bijschrift foto 1: deelnemende leerlingen aan Next Education van obs De Molenberg bij de RuG-truck