Energie Coöperatie Noordseveld het dak op!


 


De afgelopen weken is de Energie Coöperatie Noordseveld gestart met het nieuwe project ‘Zon op Dak’. Er is een toenemende behoefte aan lokaal geproduceerde duurzame energie, en grote daken zijn een vaak nog onbenut potentieel om zonnepanelen te plaatsen. Samen met de niet-commerciële projectontwikkelaar ‘Robin Doet’ voert ECN op dit moment een verkenning uit bij een aantal daken om te onderzoeken of deze daken geschikt zijn voor de productie van zonne-energie.


 


Op dit moment heeft ECN vier daken op het oog, in Norg, Langelo en Roden. De afgelopen weken is bij deze daken een ‘schouw’ uitgevoerd. Natuurlijk wordt gekeken hoe de opbrengst ten goede komt aan de eigenaar én de omgeving. Onder andere het dak van COOP (wordt Plus) Spithost in Norg is een van de daken die ECN op het oog heeft.


 


Het directe verbruik zal bij dit dak interessant zijn, zodat opslag géén probleem is of wordt. Mogelijk kan hier de geproduceerde energie direct geleverd worden aan de koeling van de supermarkt.


 


Het plan is om meerdere daken te beleggen waar de omgeving van kan profiteren. Naast deze vier daken, heeft ECN nog een aantal daken in beeld. Heeft u zelf een dak van ongeveer/minstens 300-500 m2, dan houdt ECN zich ook zeker aanbevolen. Hoe meer daken, hoe beter. Wellicht is er zelfs een mogelijkheid parkeerplaatsen te overdekken met zonnepanelen en daarmee laadpalen te plaatsen. Daken van schuren, van maneges én bedrijven kunnen interessant zijn.


 


De ECN verzorgt samen met ‘Robin Doet’ de ontwikkeling van de daken, de exploitatie komt bij de Energie Coöperatie terecht. Dit is net als bij de reeds bestaande productiefaciliteiten van de ECN: een dak in Langelo, het zwembad in Peize en de zonneweide bij Gasopslag. Hiermee komen de (financiële) voordelen direct terecht in de Noordenveldse gemeenschap. 


 


De Energie Coöperatie Noordseveld groeit gestaag door. Sinds het begin van de energiecrisis neemt het aantal leden toe en inmiddels zijn bijna 300 huishoudens in Noordenveld lid. De gestegen energieprijzen zorgden er afgelopen jaar ook voor dat de ECN meer inkomsten had uit de eigen productie van zonne-energie. Deze extra opbrengsten worden benut voor nieuwe projecten zoals dit Zon-op-Dak project. Ook wil de ECN een deel van deze extra opbrengsten besteden aan de bestrijding van Energie-armoede. Daarover is de ECN in gesprek met o.a. gemeente en woningcoöperaties.


 


ECN is ook altijd op zoek naar nieuwe actieve leden die een steentje willen bijdragen aan de verduurzaming van Noordenveld. Heeft u interesse of wil u weten wat ECN verder allemaal doet? Neem een kijkje op www.noordseveld.nl en stuur een berichtje ( info@noordseveld.nl  )!


 


Met duurzame groet,     


Energie Coöperatie Noordseveld